Dagsordener 2007

19. december 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 5. november 2007
 2. Meddelelser
 3. Indberetninger fra de lokale SBS-stationer om lokalt producerede programmer mv.
 4. Midlertidige programtilladelser
 5. Registrering af tv-programvirksomhed ved hjælp af digitale sendemuligheder
 6. Driftstilskud 2008
 7. Åben TV: Tilbagebetaling af driftstilskud 2004-06
 8. Eventuelt

5. november 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 5. oktober 2007
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig programtilladelse til "JBK Horseshow Odense"
 4. Indstilling om godkendelse af administrativ tilskudsvejledning
 5. Gennemgang af regnskaber for tilskud til lokalradio- og tv-stationer i 2006
 6. Indstilling om Åben TV´s regnskab
 7. Indstilling om tilbagebetaling af Antennelaugets Info-Kanals driftstilskud 2006 mv.
 8. Igangsætning om UCB-TV´s programvirksomhed
 9. Eventuelt

5. oktober 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 29. august 2007
 2. Meddelelser
 3. Inddragelse af programtilladelse, UCB Nordsjælland
 4. Ansøgning fra SBS TV A/S om udsættelse af opstartsfrist på Kanal 40 Holeby
 5. Endelig inddragelse af programtilladelse, Foreningen Antenne Århus
 6. Indehaver af sendetilladelse, TV Gaderummet
 7. Forlængelse af tilladelse til digital forsøgsvirksomhed til OpenChannel
 8. Fortolkning af "dokumenterbare meromkostninger", jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1627 af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
 9. Klage om afvikling af programmer fra de ikke-kommercielle stationer i Odense
 10. Eventuelt

29. august 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 2. juli 2007
 2. Meddelelser
 3. Inddragelse af programtilladelse til Radio Frederiksberg-Journalen
 4. Brev til Kulturministeriet om forlængelse af programtilladelse til lokal radio
 5. Ansøgning om yderligere frekvens til Radio Mojn
 6. Ansøgning om yderligere frekvens til Radio Horsens
 7. Anmodning om udsættelse af sendestart for TV Helsingør på en række sendepositioner
 8. Indberetninger fra de lokale SBS-stationer
 9. Bortfald af driftstilskud til TV Glad i 2005 og 2006 og til TV-Nær i 2006
 10. Eventuelt

2. juli 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 4. juni 2007
 2. Meddelelser
 3. Inddragelse af programtilladelse til Radio Stella
 4. Ansøgning om yderligere frekvens til Sendesamvirke 2, København
 5. Midlertidige programtilladelser
 6. Ansøgning om 2 ekstra frekvenser fra lokalradioerne i den nye Favrskov Kommune
 7. Eventuelt

4. juni 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 30. april 2007
 2. Meddelelser
 3. Ansøgning om en selvstændig frekvens til UFM Roskilde
 4. Ansøgning om yderligere frekvenser til Radio Vojens
 5. Ansøgning fra SBS TV A/S om dispensation fra ibrugtagning af sendemulighed i Holeby
 6. Klage fra tidligere aktivister på Folkets Radio over Folkets Radio
 7. Forespørgsel fra SBS TV A/S om eventuel overtagelse af kanal 43/OP Svendborg
 8. Indberetning fra de lokale SBS-stationer samt forslag til procedure
 9. Klage over udgifter til sendesamvirket, Lokalradioerne i Brønderslev fra Radio Ellekær
 10. Midlertidige programtilladelser
 11. Dispensation for start af programvirksomhed for Århus Kristne TV
 12. Sammenlægning af udstedte programtilladelser til UTV-stationer
 13. Samarbejdet mellem ikke-kommercielle stationer i vinduer og SBS
 14. Eventuelt

30. april 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 28. marts 2007
 2. Meddelelser
 3. Foreningen Antenne Århus/Radio 100 FM´s overholdelse af Nævnets pålæg om 15 % lokalstof/kontrolbånd
 4. Pris for afvikling af de ikke-kommercielle stationers programmer
 5. Klage fra Ung-TV over Radio- og tv-nævnets beslutning om flytning af sendetid
 6. Indstilling om bortfald af TV-Kolding driftstilskud i 2007 på grund af reklameindtægter
 7. Genoptagelse af beslutning om afslag på driftstilskud 2007
 8. Ansøgning om udsættelse af startdato for programvirksomhed
 9. Midlertidige programtilladelser
 10. Ansøgning om yderligere frekvens til VLR (Vejle)
 11. Flytning af sender fra Københavns Kommune til Frederiksberg Kommune
 12. Omgørelse af Nævnets beslutning af 2. april 2007 om ændret start-dato for forsøgsvirksomhed
 13. Indberetning for de lokale SBS-stationer
 14. Brev til SBS om bl.a. deltagelse i sendesamvirke i Roskilde

28. marts 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 27. februar 2007
 2. Meddelelser
 3. Driftstilskud 2007 til Københavnerkanalen
 4. Eventuelt

27. februar 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 17. januar 2007
 2. Meddelelser
 3. Ændring af Tema TV's programtilladelse
 4. Fastholdelse af tilbagebetalingskrav over for Kanal Fyn, Haarby
 5. Tildeling af sendetid til lokale radiostationer
 6. Klage over Radio Raja for overtrædelse af lokalbekendtgørelsens § 5, stk. 3.
 7. Sendetidsfordeling på Kanal 23
 8. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv
 9. Klage fra Korup Lokal TV over hyppig sort skærm på Kanal 4 i Odense
 10. Klage fra Radio Hvidovre

17. januar 2007

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 19. december 2006
 2. Meddelelser
 3. Tildeling af sendetid til lokale radiostationer
 4. Hurtigt udbud af ledige sendemuligheder til lokal-tv
 5. Eventuelt
Opdateret 08. marts 2022