Dagsordener 2006

19. december 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 22. november 2006
 2. Meddelelser
 3. Radio- og tv-nævnets stikprøvekontrol i 2006 af tilskud
 4. Sekretariatets besøg på Kanal Fyn Odense, Kanal Fyn Haarby, Midtfjord Radio og Frederik den VII´s Kanal
 5. Gennemgang af regnskaber for tilskud til lokale radio- og tv-stationer i 2005
 6. Indstilling og godkendelse af Radio Unicorn Frederiksbergs regnskab for 2005
 7. Indstilling vedr. driftstilskud 2007
 8. Tilsyn vedr. lokalstof på Radio 100FM Århus
 9. Klage over Radio Karens programvirksomhed
 10. Inddragelse af programtilladelse til Radioforeningen Kultur og Samfund
 11. Radio- og tv-nævnets tilsyn med lokale radio- og tv-stationers programopfyldelse
 12. Indstilling vedr. ulovlig reklame i udsendelser fra Komiteens Radio
 13. Eventuelt

22. november 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 23. oktober 2006
 2. Meddelelser
 3. Udbud af Kanal 23 i København, af vinduestilladelser og af sendemuligheder på DR2-sendere
 4. Tildeling af sendetid til Rhema Radio
 5. Inddragelse af programtilladelse til Zig-Zag Copenhagen Television
 6. TV Danmark-stationernes opfyldelse af kravet om lokalt producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer
 7. Klage over manglende lokalstof på Radio Hvidovre
 8. Eventuelt

23. oktober 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 2. oktober 2006
 2. Meddelelser
 3. Ansøgning fra MTG om digital forsøgsvirksomhed
 4. Ansøgning fra OpenChannel om digital forsøgsvirksomhed
 5. Ansøgning fra NordCom Interactive om Nævnets holdning til evt. forlængelse af tilladelse efter 27. juni 2007
 6. Klage fra Nana Gersov om udbud af Kanal 23 i København
 7. Forlængelse af programtilladelser til lokal radiovirksomhed ud over 2. marts 2007
 8. Ansøgning om yderligere frekvenser til Radio Vojens
 9. Ansøgning om yderligere frekvens til VLR (Vejle)
 10. Inddragelse af ubenyttet programtilladelse, TV-Glad Bornholm
 11. Klage over manglende lokalstof på Radioforeningen Kultur og Samfund, 2001
 12. Eventuelt

2. oktober 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 23. august 2006
 2. Meddelelser
 3. Indstilling om tilskud til TV Sundhed
 4. Ansøgning om ledig sendetid fra Foreningen KORA og MixFM Aps
 5. Tilladelse til de samlede lokal-tv-sendemuligheder i Danmark
 6. Eventuelt

23. august 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 16. juni 2006
 2. Meddelelser
 3. Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.
 4. Midlertidig inddragelse af Radio Frederiksberg-Journalens programtilladelse
 5. Udsendelse af porno i dagtimerne på Kanal 23 i København
 6. Ansøgning om yderligere frekvenser til radio Globus Guld
 7. Fastlæggelse af placering af ugentlig sendetid i sendesamvirket "Radio 2000-Radio Midtfyn"
 8. Eventuelt

16. juni 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 31. maj 2006
 2. Drøftelse af sekretariatets notat af 8. juni 2006 om det samlede udbud af lokal-tv-sendemulighederne (TV Danmark-nettet og frie sendere)
 3. Drøftelse af sekretariatets notat af 9. juni 2006 om udbud af Kanal 23 i København og af vinduer
 4. Eventuelt

31. maj 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 21. april 2006
 2. Meddelelser
 3. Drøftelse af sekretariatets notat om udbud af Kanal København m.m.
 4. Tilsyn med Radio Holger
 5. Klage over manglende lokalstof på frekvens 103,5 MHz i Odense
 6. Klage fra Skala FM over afslag på programtilladelse
 7. Ansøgning om midlertidig programtilladelse fra Å-Festivalen og fra Skanderborg Festivalen
 8. Inddragelse af programtilladelse (på 9 frekvenser) til Radioforeningen Kultur og Samfund af 2001
 9. Tildeling af frekvenser til Radio Globus/Radio Globus Guld
 10. Indstilling om ansøgningsfrist for driftstilskud 2007
 11. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
 12. TV Danmarks overholdelse af § 12, stk. 5 i bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
 13. Eventuelt

21. april 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 15. marts 2006
 2. Meddelelser
 3. Procedure vedrørende afdækning og udbud af ledig sendetid
 4. Radio- og tv-nævnets administration af frekvenser til lokal radio
 5. Udbud og konference, Kanal København/Kanal 23
 6. Klage fra Øbro TV over afslag på programtilladelse
 7. Driftstilskud til radioen Kosovas Stemme
 8. Eventuelt

15. marts 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 6. februar 2006
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med MixFM Nyborgs programvirksomhed
 4. Tilsyn med TV Danmarks lokale programmer i 4. kvartal 2005
 5. Ansøgning om tidsbegrænset tilladelse i forbindelse med Roskilde Festival 2006
 6. Drøftelse af stationers midlertidige afbrydelse af programvirksomheden
 7. Klage fra Zig-Zag Copenhagen Television over inddragelse af stationens programtilladelse
 8. Klage fra Persian Television Network over inddragelse af stationens programtilladelse
 9. Klage over afslag fra Øbro TV på programtilladelse
 10. Drøftelse af øget forudbetaling af driftstilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer
 11. Eventuelt

6. februar 2006

 1. Godkendelse af referat fra lokalgruppens møde den 10. januar 2006
 2. Meddelelser
 3. Indstilling om driftstilskud 2006
 4. Eventuelt

10. januar 2006

 1. Orientering om den nye lokalradio- og tv-ordning
 2. Forudbetaling af driftstilskud til ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer
 3. Eventuelt
Opdateret 08. marts 2022