Dagsordener 2003

15. oktober 2003

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 20. august 2003
 2. Meddelelser
 3. Drøftelse af basistilskud til kabelfødte tv-stationer
 4. Fortolkning af 6 måneders reglen for ydelse af basistilskud i henhold til bekendtgørelsens § 26, stk. 2. nr. 2
 5. Behandling af ansøgninger om basistilskud for 2004
 6. Klage over vilkår i programtilladelse til Radio Holsted
 7. Klage fra Radio Mojn over afslag på programtilladelse
 8. Ansøgning fra fællesnævnet i Sønderborg om ny frekvens til erstatning for 107,5 MHz Nordborg
 9. Tilsyn med Radio Upstairs
 10. Eventuelt

23. april 2003

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 18. marts 2003
 2. Meddelelser
 3. Fornyet behandling af klage over afslag på ansøgning om programtilladelse fra Foreningen for Lokal-TV i Sønderborg og omegn
 4. SLR-TV ønsker møde med Radio- og tv-nævnet
 5. Klargøring af Radio- og tv-nævnets fortolkning af begrebet "regelmæssig udsendelsesvirksomhed"
 6. Eventuelt

18. marts 2003

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 25. februar 2003
 2. Meddelelser
 3. Klage over afviklingspris fra UTV Århus om ikke-kommercielle tv-stationers programmer
 4. Ansøgning om ny frekvens fra Glostrup kommune
 5. Indstilling om basistilskud til Radio F
 6. Indstilling om basistilskud til stationer, der tidligere har fået afslag på grund af mistanke om kunstig opsplitning
 7. Eventuelt

25. februar 2003

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 22. januar 2003
 2. Meddelelser
 3. Genoptagelse af behandling af klage over afslag på ansøgning om programtilladelse fra Foreningen for Lokal-TV i Sønderborg og omegn
 4. Genoptagelse af behandling af klage over afslag på ansøgning om programtilladelse fra Radio Jubbas
 5. Klage fra Teknisk Samvirke Odense over Foreningen for Odense Lokal-TV`s placering af sendetiden for de ikke-kommercielle tv-stationer
 6. Politianmeddelse af lokalradioerne Pingvin og Ratatosk
 7. Ansøgning fra Radio Gladsaxe om programtilskud
 8. Tilskud til dækning af løn
 9. Eventuelt

22. januar 2003

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 18. december 2002
 2. Meddelelser
 3. Folkets Radios programudgifter i 2002
 4. Klage over afslag på ansøgning om programtilladelse fra Foreningen for Lokal-TV i Sønderborg og omegn
 5. Fornyet behandling af afslag på ansøgning om programtilladelse fra Radio Jubbas
 6. Klage over afslag på ansøgning om programtilladelse fra Skanderborg Lokalradio
 7. Udsendelse fra to frekvenser på samme senderposition
 8. For sent modtaget ansøgning om basistilskud til Folkets Radio samt for sent modtaget ansøgning om programtilskud fra Radio Gladsaxe
 9. Eventuelt
Opdateret 08. marts 2022