Dagsordener 2002

18. december 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 26. november 2002
 2. Meddelelser
 3. Fordeling af programstøtte for første halvår 2003
 4. Behandling af ansøgninger om basistilskud 2003, hvor der er mistanke om kunstig opsplitning
 5. Behandling af for sent indkommet ansøgning om basistilskud fra tv-stationen VTV-Helsingør
 6. Fornyet behandling af klage fra Radio Jubbas om afslag på tilladelse til programvirksomhed
 7. Eventuelt

26. november 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 10. oktober 2002
 2. Meddelelser
 3. Fornyet behandling af ansøgninger om basistilskud 2003 der fik afslag på grund af for høje reklameindtægter
 4. Fornyet behandling af ansøgninger om basistilskud 2003, hvor der er mistanke om kunstig opsplitning
 5. Henvendelse vedr. tilladelse til Randers Lokal-tv
 6. Folkets Radio mv.
 7. Spørgsmål om flere sendesamvirker på samme frekvens - Helsingør
 8. Henvendelse fra det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet om definition af underholdsbegrebet mv.
 9. Henvendelse fra RONS (Rødding & Omegns Nærradio Snak) om revurdering af spørgsmålet om at sende på to frekvenser fra samme senderposition
 10. Indstilling om genoptagelse af frekvenssager
 11. Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
 12. Eventuelt

10. oktober 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 28. august 2002
 2. Meddelelser
 3. Indstilling om basistilskud 2003
 4. Tilskudsordningen
 5. Klage fra Foreningen Radio Jubbas over afslag på ansøgning om tilladelse til lokal radiovirksomhed
 6. Klage fra Foreningen TVT over afslag på ansøgning om fornyelse af tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed
 7. Klage over Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævns manglende tilsyn med tv-stationerne
 8. Klage fra Foreningen UTV over det lokale nævns flytning af græsrodsbælter mv.
 9. Eventuelt

28. august 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 17. juni 2002
 2. Meddelelser
 3. Basistilskud 2002 til Radio Midt Imellem
 4. Status for og indstilling i sagen om tilskud til Folkets Radio
 5. Klage fra Græsted-Gilleleje og Helsinges lokalradio af 2001 over afslag på ansøgning om tilladelse til lokal radiovirksomhed
 6. Klage fra Skanderborg Lokalradio over afslag på ansøgning om tilladelse til lokal radiovirksomhed
 7. Forespørgsel om 2 frekvenser på samme senderposition fra det lokale nævn i Løgumkloster
 8. Høring om Ole Prehn og Per Jauerts rapport "Mangfoldighed og kvalitet"
 9. Eventuelt

17. juni 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 14. maj 2002
 2. Meddelelser
 3. Tilskud til nye stationer
 4. Ny regnskabsinstruks og ny revisionsinstruks
 5. Klage fra Radio Nordfyn over afslag på det ansøgte antal sendetimer
 6. Klage fra foreningen Frekvens over afslag på ansøgning om tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed
 7. Redegørelse om tilskud til Folkets Radio
 8. Redegørelse om pornografis eventuelle skadelige virkning
 9. Den mediepolitiske aftale: a. Græsrodsvinduerne, b. Fremtidige tilskudsordning, c. Frekvensforøgelse
 10. Eventuelt

14. maj 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 19. marts 2002
 2. Meddelelser
 3. Redegørelse om pornografis eventuelle skadelige virkning (punktet blev udsat)
 4. Klage fra Foreningen Esbjerg Lokal TV over inddragelse af tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed
 5. Klage fra UTV, Århus, over placering af de idébaserede tv-stationers sendetider, samt fastsættelsen af afviklingspriser
 6. Henvendelse fra Lokalradioforeningen Max FM om udøvelse af selvstændig programvirksomhed og ret til at vælge stationsnavn
 7. Henvendelse fra Hitradio G FM om krav til lokal programvirksomhed
 8. Klage fra foreningen A TV over afslag på ansøgning om yderligere sendetid
 9. Klage fra foreningen PNT over afslag på ansøgning om yderligere sendetid
 10. Budget for tilskud til nye stationer 2002
 11. Eventuelt

19. marts 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 29. januar 2002
 2. Meddelelser
 3. Klage fra Radio Plus over det lokale nævns påtale og inddragelse af tilladelse til lokal radiovirksomhed
 4. Klage fra Radio Frederiksberg-Journalen over det lokale nævns inddragelse af tilladelse til lokal radiovirksomhed
 5. Klage fra TV-Ørestad over det lokale nævns afslag på ansøgning om tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed
 6. Klage fra Dragør Lokalradio over det lokale nævns inddragelse af tilladelse til lokal radiovirksomhed
 7. Klage fra Danmarks Natur og Miljø TV over det lokale nævns afslag på ansøgning om tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed
 8. Statusnotat for tilskudsområdet
 9. Eventuelt

29. januar 2002

 1. Godkendelse af referat af Lokalgruppens møde den 12. december 2001
 2. Meddelelser
 3. Klage fra Radio Oasen over det lokale nævns inddragelse af tilladelse til lokal radiovirksomhed
 4. Radio Frederiksberg-Journalen, status og orientering
 5. Besparelse på stationernes tilskud til programmer i 2002
 6. Genbehandling af ansøgning om tilskud til TVT-Odense
 7. Genbehandling af ansøgning om tilskud til Aalborg Senior Radio
 8. Eventuelt
Opdateret 08. marts 2022