Dagsordener 2001

11. december 2001

 1. Meddelelser
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Klage fra Hitradio G FM
 4. Klage fra Foreningen Station Nord
 5. Klage fra Radio Storåen
 6. Radio Frederiksberg-Journalen
 7. Erstatningskrav fra Radio Upstairs
 8. Eventuelt

22. oktober 2001

 1. Meddelelser
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Programansøgninger 2002
 4. Radio Frederiksberg-Journalen
 5. Klage fra Danmarks Miljø og Natur TV
 6. Klage fra Gentofte Kanalen
 7. Diskussion af debatoplæg vedr. 1-timeskravet
 8. Eventuelt

18. september 2001

 1. Meddelelser
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Ansøgning om lokal fjernsynsvirksomhed for Frekvens, CUDI, Vollsmose, Odense
 4. Høring af organisationerne om fordeling af programtilskud i 2002
 5. Eventuelt

28. august 2001

 1. Godkendelse af referat Lokalgruppens møde den 12. juni 2001
 2. Meddelelser (diverse breve)
 3. Ansøgning om tilskud til valgudsendelse fra Sendersamvirket
 4. Klage fra Foreningen for Lokal-tv i Sønderborg-området
 5. Klage fra Frederiksberg-Journalen (indstilling til afgørelse)
 6. Klage fra Lokalradioforeningen FUN FM (indstilling til afgørelse)
 7. Erstatningskrav fra Radio Upstairs
 8. Radio Unicorn / Dick Sørensen
 9. Godkendelse af oplæg fra DAB-arbejdsgruppen
 10. Eventuelt

12. juni 2001

 1. Godkendelse af referat af Radio- og tv-nævnets underudvalg for lokal radio og tvs møde d. 9. maj 2001
 2. Meddelelser (diverse breve)
 3. Bevilling af basistilskud 2002 (indstilling til afgørelse)
 4. Bevilling af basis- og programtilskud 2001 til nye stationer (indstilling til afgørelse)
 5. Brev fra TV Danmark Sønderborg (indstillingsnotat)
 6. Brev til TV 2000 (udkast til brev)
 7. Høring over rapport fra arbejdsgruppen vedr. lokal radio og tv (udkast til svar)
 8. Orientering om nyt vedr. Radio Oasen
 9. Klage fra Lokalradioforeningen FUN FM (indstilling til afgørelse)
 10. Klage fra TV Halsnæs (indstilling til afgørelse)
 11. Orientering om DAB
 12. Eventuelt

9. maj 2001

 1. Godkendelse af referat af Radio- og tv-nævnets underudvalg for lokal radio og tvs møde den 26. marts 2001
 2. Meddelelser (diverse breve og presseklip)
 3. Bevilling af uddannelsestilskud 2001 (indstilling til afgørelse)
 4. Tv Danmark Sønderborg (indstilling til afgørelse)
 5. Klage fra TV 2000 (indstilling til afgørelse)
 6. Sagsanlæg fra Indiavision (indstilling til svar på brev)
 7. Klage fra Foreningen for Alternativ Radio i Herning (indstilling til afgørelse)
 8. Eventuelt

26. marts 2001

 1. Godkendelse af referat af Radio- og tv-nævnets underudvalg for lokal radio og tvs møde den 27. februar 2001
 2. Meddelelser (diverse breve og presseklip)
 3. Behandling af programansøgning fra Radio Mælkebøtten
 4. Næstved-sagerne (udkast til svar på brev fra revisor Ebbe Ravn)
 5. Station Hillerød (udkast til brev om tilbagebetaling af programtilskud)
 6. Radio Frederiksberg-Journalen (udkast til svar på brev fra advokat)
 7. Påtale fra Lokalradionævnet i København over for Den Grønne Kanal (udkast til svar på brev fra Den Grønne Kanal)
 8. Eventuelt

27. februar 2001

 1. Meddelelser (diverse breve og presseklip)
 2. Klage fra Kanal Esbjerg over inddragelse af sendetilladelse
 3. Genbehandling af programansøgning fra TVT-Lokaltv
 4. Klage til Ombudsmanden fra Eastern TV (udkast til svar til Ombudsmanden)
 5. Klage fra TV 2000 over begrænsning af sendetilladelse (drøftelse af evt. videre forløb)
 6. Høring af ny vejledning om tilskud, ansøgningsfrister mv. (indstilling til afgørelse)
 7. Drøftelse af procedure for nævnets behandling af ansøgninger om tilskud (notat om procedure)
 8. Planlægning af tidspunkter for kommende møder bl.a. under hensyntagen til ansøgningsfrister
 9. Eventuelt
Opdateret 08. marts 2022