Trine Baumbach

Professor, ph.d. i strafferet, cand.jur.

Udpeget af Kulturministeren

F. 1965

Aktuelt:

Professor, ph.d. i strafferet og medieret ved Det Juriske Fakultet, Københavns Universitet

Forskningscenterleder på JUR Center for Offentlig Regulering og Administration. Har forskellige interne og eksterne tillidshverv, herunder som medlem af Straffelovrådet.

Arbejder med strafferetlige og medieretlige problemstillinger, herunder med de menneskeretlige implikationer for den nationale ret.

Tidligere:

Juridisk medarbejder ved Folketingets Ombudsmand, sekretariatsleder på Institut for Menneskerettigheder, fuldmægtig ved Højesteret, Den Særlige Klageret og Lyngby Ret samt anklagemyndigheden. 

Opdateret 05. februar 2021