Søren Sandfeld Jakobsen

Formand

Professor, Ph.D., advokat

Udpeget af kulturministeren.

F. 1967

Aktuelt:

Professor på CBS (Copenhagen Business School)

Søren Sandfeld Jakobsens forskningsfelt er primært medie-, it- og teleret samt andre emner, særligt formueretlige, der er relateret til informations- og kommunikationssektoren, herunder immaterialret, persondatabeskyttelse, konkurrenceret, EU-ret og generel obligationsret. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse emner, og han har i mere end 20 år undervist i en lang række fag (såvel almene fag som kursusfag) på CBS, IT-Universitetet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Han er fagansvarlig for en lang række fag på forskellige af CBS’ uddannelse og vejleder studerende på alle niveauer, herunder ph.d.-studerende. Af tillidsposter kan bl.a. nævnes: formand for Teleklagenævnet, bestyrelsesmedlem i Domstolsstyrelsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Markedsføringsret samt suppleant i Datarådet.

Tidligere:

Søren Sandfeld Jakobsen er oprindeligt uddannet cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i Aarhus og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han har tidligere været ansat i såvel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervsministeriet og senest været professor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Han har haft en række forskningsophold i udlandet, bl.a. ved Berkeley Law School, Berkeley University, Californien og Institute for Information Law, Amsterdams Universitet og har en bred erfaring fra forskellige råd og nævn, bl.a. har han været medlem af Blankmediedudvalget (2017) og suppleant i Konkurrencerådet (2012 – 2015), ligesom han har været medlem af såvel Mediefinansieringsudvalget (2017) og medlem af det lovforberedende udvalg vedrørende en ny markedsføringslov (2015-2016).

Opdateret 05. februar 2021