Budget

Radio- og tv-nævnets budget 2020

 

Honorar nævnsmedlemmer

  • Caroline Heide-Jørgensen DKK 166.257,67
  • Anne Kristine Axelsson DKK 86.714,35
  • Kirsten Drotner DKK 57.809,57
  • Peter C. Madsen DKK 57.809,57
  • Merethe Eckhardt DKK 57.809,57
  • Per Jauert DKK 57.809,57
  • Mark Lorenzen DKK 57.809,57
  • Vakant* DKK 0
  • Elisabet Michelsen** DKK 22.576,98
  • Trine Baumbach** DKK 11.421,55

I alt DKK 576.018,40

* Der udestår udpegning af et nævnsmedlem efter Nikolaj Koppels udtræden af Nævnet i 2019

**Deltager kun i visse møder jf. Radio- og tv-nævnets forretningsorden § 1, stk. 5.

Sekretariatsbetjening: DKK 3.367.925

Drift: DKK 145.184

Ekstraordinære driftsudgifter: 396.000

I alt: DKK 4.485.127,40

Opdateret 01. oktober 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen