Nævn og udvalg

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN ER SEKRETARIAT

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for både Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og Bladpuljens Fordelingsudvalg.

Alle nævn og udvalg er udpeget af kulturministeren.

Du kan via nedenstående links finde yderligere information om nævn og udvalg, lovgrundlaget, deres opgaver og medlemmer m.m.

FIND MERE INFORMATION:

Radio- og tv-nævnet
Radio- og tv-nævnet varetager en række opgaver på radio- og tv-området, blandt andet udstedelse af programtilladelser, bevilling af tilskud til ikkekommercielle lokale medier, udtalelser om public service-medierne og behandling af klager over skjult reklame. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Medienævnet
Medienævnets opgave er at behandle ansøgninger og træffe afgørelse om tilskud efter lov om mediestøtte samt bekendtgørelse om mediestøtte. Derudover fører nævnet tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og for overholdelse af vilkårene for at modtage tilskud.

Bladpuljens fordelingsudvalg
Bladpuljens fordelingsudvalg afgør, om ansøgere er berettiget til distributionstilskud efter de kriterier, der er fastlagt.

Opdateret 21. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen