Nævn og udvalg

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og Bladpuljens Fordelingsudvalg.

Alle nævn og udvalg er udpeget af kulturministeren.

Nævn og udvalg

Her kan I finde information om de forskellige nævn og udvalg.

Radio- og tv-nævnet

Medienævnet

Bladpuljens Fordelingsudvalg

Medierådet for Børn og Unge

Opdateret 04. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen