Puljen til grønlandssproget programproduktion (Grønlandspuljen)

Grønlandspuljen

Puljen til grønlandssproget programproduktion har til formål at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark.

Medievirksomheder, foreninger, privatpersoner mv. baseret i Danmark med tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark kan ansøge om tilskud fra puljen.

Baggrund

Puljen etableres på baggrund af Finanslov for finansåret 2022, hvoraf det fremgår, at der i Nordatlantpuljen afsættes i alt 7 mio. kr. i 2022-2025 til grønlandssproget programproduktion for grønlændere i Danmark.

Hvornår kan jeg søge tilskud?

Der åbnes for ansøgning den 23. september 2022. Fristen for indsendelse af ansøgning er den 21. oktober 2022 kl. 14.00.

Her kan du ansøge om tilskud fra Grønlandspuljen samt læse om kriterier for tilskud og krav til ansøgningen.

Opdateret 28. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen