Puljen til grønlandssproget programproduktion (Grønlandspuljen)

Ansøgningsfristen for ansøgning var den 21. oktober 2022 kl. 14.00.

Puljen til grønlandssproget programproduktion (Grønlandspuljen) har til formål at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark.

Medievirksomheder, foreninger, privatpersoner mv. baseret i Danmark med tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark kan ansøge om tilskud fra puljen.

Puljen etableres på baggrund af Finanslov for finansåret 2022, hvoraf det fremgår, at der i Nordatlantpuljen afsættes i alt 7 mio. kr. i 2022-2025 til grønlandssproget programproduktion for grønlændere i Danmark.

Læs mere om Grønlandspuljen.

Opdateret 23. februar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen