Rådgivende udvalg for pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder

 • Annette Skov, Formidlingschef Copenhagen Contemporary
 • Deniz Atan, Foreningsudvikling, DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Diana Nuridova, fuldmægtig, Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen 
 • Ellen Braae, Professor, Arkitektur og landskab. Projektleder Public Space in European Social Housing, Københavns Universitet
 • Eva Tind, Arkitekt og forfatter, multikunstner
 • Frederikke Hansen, Kurator, documenta
 • Jane Østgaard Sørensen, kommunikationsmedarbejder, BL- Danmarks Almene Boliger
 • Natasha Al-Hariri, direktør for Dansk Flygtningehjælps Ungdom
 • Peter Bjerregaard, programchef, Danmarks Tekniske Museum 
 • Pia Katballe Sørensen, Contract & Development Manager, Integration og Byudvikling, Aarhus Kommune
 • Sarah Smed, Historiker og formidlingschef, Danmarks Forsorgsmuseum
 • Shadi Angelina Bazeghi, forfatter og oversætter 

Repræsentanter fra Slots og Kulturstyrelsen

 • Amalie Søgaard Aarup Iversen, student Museer og Folkeoplysning
 • Ida Brændholt Lundgaard, specialkonsulent, Museer og Folkeoplysning
 • Lotte Bjerre Kristoffersen, teamleder, Museer og Folkeoplysning
Opdateret 02. august 2021