Konference om Puljen til Kunst og Kultur i udsatte boligområder

Slots- og Kulturstyrelsen har gennemført en procesevaluering af udmøntning af Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. I den anledning inviteres til åben debat og dialog med projektaktører, der har modtaget støtte fra puljen. Målgruppen for konferencen er projektaktører, kommunalt ansatte og personer, der arbejder med det boligsociale såvel som det kunst- og kulturfaglige.

Konferencen finder sted i Cinemateket den 6. december 2021 kl. 10-16.

Se program og tilmeld dig her 

Procesevaluering

Procesevalueringen består af en rapport om styrelsens læringspointer ved udmøntningen af puljen. Rapporten flankeres af syv kortfilm, der præsenterer de støttede projekter fra 2019 og 2020. Filmene giver konkrete indblik i projekternes praksisser, læring og metodeudvikling og præsenterer et borgerperspektiv, et boligsocialt perspektiv samt en kunst og kultur perspektiv på indsatsen.

Slots- og Kulturstyrelsen afholder en konference, hvor de syv kortfilm såvel som procesevalueringens konklusioner og anbefalinger, præsenteres og diskuteres sammen med projektaktørerne fra de i alt elleve projekter. 

Generelt om puljen

Puljen støtter partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører. Formålet med puljen er at støtte kulturelle fællesskaber og dermed styrke kulturelt medborgerskab blandt beboere i udsatte boligområder. Puljen har særligt fokus på samskabelse, selvorganiserende processer og metodeudvikling. 

Der er afsat i alt 20. mio. kr. på Finansloven til Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Midlerne fordeles med 5. mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. 

Læs mere om puljen og de støttede projekter 

Opdateret 05. november 2021