Nationale opdrag

Nationale opdrag har kørt siden 2007. Ordningen giver forskellige institutioner mulighed for i en afgrænset periode at videreudvikle deres særlige kompetencer på et felt. Den opnåede viden skal videreformidles, så de særlige kompetencer kan være til gavn for andre initiativer i andre dele af landet.

Med ordningen er det tanken at understøtte kompetencer, der ud fra en national kulturpolitisk vurdering bør udvikles til inspiration for andre institutioner m.m. Hensigten er at bidrage til yderligere dynamik og udvikling i kulturlivet og sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt ved en arbejdsdeling, erfaringsudveksling og koordinering af indsatsen.

Et nationalt opdrag kan modtage støtte fra Kulturpuljen til hele landet. Med tildeling af et nationalt opdrag følger en forpligtelse til at videreformidle de erfaringer, nye metoder m.m., der er udviklet i forbindelse med opdraget, så det sikres, at andre kan få gavn heraf.

Et nationalt opdrag kan indgå som en del af initiativerne i en kulturaftale.

Tidligere udpegede nationale opdrag 

Digital Kunst (Kulturregion Aarhus)

Produktionsinitiativet dannede gennem produktion af digitale kunstværker og oplevelser ramme om kompetenceopbygning og udveksling af ideer og viden mellem vidensinstitutionerne på den ene side og kunstnerne på den anden. Produktionsinitiativet skulle både skabe færdige værker og produktioner af høj kvalitet og danne grundlag for, at flere kunstnere fik indblik i og kom til at anvende de muligheder, som de nye teknologier giver.

Erfaringerne er qua Produktionsinitiativets placering i netværket TEKNE direkte til rådighed, også for erhvervslivet, og derigennem er Produktionsinitiativet med til at skabe vækst i oplevelsesøkonomien.

Kirkemusik (Kulturregion Vadehavet)

Formålet var at opbygge en fødekæde inden for kirkemusikken. Med landets eneste klokkenistuddannelse blev der i en del af udviklingsarbejdet lagt vægt herpå. Projekterne omfattede fx udviklingsopgaver inden for:

  • Samarbejder med musikskolerne om talentudvikling og talentpleje
  • Særlige efter- og videreuddannelsestilbud i bl.a. børnekorledelse, orgel og klokkespil
  • Tilrettelæggelse af workshopper, masterclasses og festivaler m.m.

Videncenter for luftfotoarkæologi (Kulturregion Midt- og Vestjylland)

Luftfotoarkæologien er i Danmark et stort set uudforsket og uudnyttet område. Hele landskaber kan – på en økonomisk måde – kortlægges og analyseres på basis af overflyvninger.
I samarbejde med universitetet i Poznan var Holstebro Museum medkoordinator på et internationalt projekt, der skulle fremme denne type arkæologi i landene omkring Østersøen. Der er også etableret et internationalt samarbejde mellem arkæologer og historikere. Med projektets status af nationalt opdrag drejede det sig om at forankre og udvikle luftfotoarkæologien som et arbejdsredskab i hele Danmark. Der er tale om et banebrydende udviklingsarbejde med mange implicerede parter i ind- og udland.

Videncenter for Unge Stemmer (Kulturregion Midt- og Vestjylland)

Videncenter for Unge Stemmer var et samarbejde mellem Den Jyske Sangskole og Det Jyske Musikkonservatorium. Målet var at stimulere fødekæderne til det danske sangmiljø og etablere et learning lab for arbejdet med unge sangstemmer. Centeret var mødested for danske såvel som udenlandske dirigenter og sangpædagoger, der arbejdede med undervisning af unge sangere. Det skulle desuden være platform for viden- og erfaringsdeling og være international platform for udvikling af det musikpædagogiske arbejde med unge stemmer. Der blev bl.a. etableret en internetportal og afholdes kurser, konferencer og masterclasses.

Bandakademiet (Kulturregion Midt- og Vestsjælland)

Bandakademiet er et ambitiøst karriere- og talentudviklingsprojekt for bands og solister, der skriver deres egen musik. Målgruppen er de bedste upcoming bands og solister i Danmark, som har potentiale, vilje og ambitioner. Målet er at klæde bands og solister på til at få det bedste ud af deres karrieremuligheder, både i og uden for Danmark. Et forløb på Bandakademiet består af skræddersyede og individuelle forløb og input. Derudover holder Bandakademiet en række arrangementer for at styrke og udvikle det lokale og regionale vækstlag.

Tværfagligt eksperimentarium for formidling til børn og unge (Kulturregion Østjysk Vækstbånd)

Der blev etableret et tværfagligt eksperimentarium for formidling, hvor kunst- og kulturin-stitutioner fik mulighed for at eksperimentere med udvikling af nye formidlingsformer, som var relevante for børn og unge. Projektets udviklingsforløb resulterede i kulturprojekter af tværæstetisk og tværinstitutionel karakter.

Målet var at gøre børn og unge til synlige aktører i kulturlivet og give dem lyst til at træde ind i kulturinstitutioner som museer, teatre og biblioteker.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)