Kulturaftaler 2021-24

Fra den 1. januar 2021 indgår kulturministeren kulturaftaler med kulturregionerne for en fireårig periode. Aftalerne skal have et vedblivende fokus på at sikre, at ressourcerne i kulturaftalerne prioriteres til nye udviklingsprojekter. Aftalerne skal understøtte strategisk udvikling inden for indsatsområder med national relevans, så udbyttet af aftalerne i sidste ende kommer hele landet til gode.

Indsatsen i den kommende fireårige perioden skal hovedsageligt have som formål, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur. Aftalerne skal fortsat have fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud og –samarbejde.

Når aftalerne er indgået, vil kulturministeren indkalde til et møde i kredsen af kulturregioner, hvor parterne kan drøfte en fremadrettet opfølgning og samarbejde, herunder hvordan man sikrer, at erfaringerne fra udviklingsprojekter i de enkelte kulturregioner deles bedst muligt.

Processen med aftaler for den kommende fireårige periode er i gang, og Slots- og Kulturstyrelsen er i dialog med parterne.

Se vejledning til indgåelse af kulturaftaler 2021-24 (PDF) samt Skabelonen til kulturaftaler 2021-24 (word).

Opdateret 14. september 2020