Indgåelse af kulturaftale

Nedenfor findes vejledning og skabeloner, som skal anvendes ved indgåelse af en kulturaftale.

Kulturministerens kulturpolitiske sigtelinjer for kulturaftalerne skal indgå i dialogen mellem kulturregionerne og Slots- og Kulturstyrelsen om nye aftaler med virkning fra 2016 og frem.

De kulturpolitiske sigtelinjer er:

 • Talenter
  Noget er bedre end andet, og nogen er bedre end andre. Vi skal pleje og investere i talenterne, f.eks. med talentskoler.
 • Foreninger - Folkehøjskoler - Frivillige - Ildsjæle
  Kerneopgaven er at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i. Foreningslivet skal selv være med til at definere sin rolle i lokalsamfundet. Der skal være et tættere samspil mellem folkeskolen og lokale foreninger for børn og unge.
 • Kultur og erhverv
  Lokalt samarbejde mellem kultur og erhverv skal understøttes.
 • Statsinstitutioners virke ud til hele landet
  De statslige institutioners virke skal i højere grad udbredes til hele landet.
 • Samarbejde på tværs af grænser
  Brug det, der samler os i Norden og andre tværnationale samarbejder, i en fælles indsats, når det giver merværdi.
 • Nationale opdrag
  Ordningen med nationale opdrag - hvor lokale institutioner midlertidigt varetager nationale udviklingsopgaver - fortsætter. Status som nationalt opdrag kan tildeles initiativer af særlig høj kvalitet og af national interesse. Med tildelingen støtter Kulturministeriet videreudvikling af eksisterende særlige kompetencer ved forskellige institutioner, der ud fra en national kulturpolitisk vurdering, bør videreudvikles til inspiration for andre institutioner mv. Den statslige støtte til nationale opdrag vil skulle findes inden for den samlede ramme af statslig støtte til udviklingsaktiviteter, som er udmeldt til hver enkelt kulturregion.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)