Evaluering og regnskab

Fristen for indsendelsen af begge dele er altid den 15. september i det efterfølgende aftaleår. Det vil sige, at regnskab og status for 2015 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde den 15. september 2016. Efter indsendelsen vil Slots- og Kulturstyrelsen vurdere det indsendte materiale og tage det til efterretning.
 
For de fireårige kulturaftaler skal der indsendes tre statusser. I kulturaftalens sidste år indsendes der også slutevaluering den 1. marts, som bl.a. skal bruges som grundlag for indgåelsen af en ny kulturaftale.

Brug skabelonerne nedenfor, og indsend dokumenterne via elektronisk ansøgningsskema

Status

Herunder er skabelonen til at lave årlige statusser. Skabelonen indeholder også en skrivevejledning. De årlige statusser skal ikke være lige så omfattende som slutevalueringen. Men de forventes at give et kort og præcist indblik i kulturregionens arbejde med kulturaftalen i løbet af det pågældende aftaleår. Husk at udfylde både skema og sammenfatning. 
 
Hent vejledning og skabelon for årlig status (Word)

Regnskab

Herunder er regnskabsskabelonen med vejledning. Husk, at regnskabet skal være revideret og underskrevet af alle relevante parter før indsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Revisorerklæringen bedes indsendt sammen med regnskabet. Bemærk, at der er tre faner i skabelonen. En fane for den kulturelle rammebevilling, en for tidligere amtslige tilskud uden for lov og en for støtte fra Puljen til kultur i hele landet.
 
Regnskabsskabelonen for Puljen til kultur i hele landet bruges også til det afsluttende, samlede regnskab for støtten fra puljen, som skal indsendes den 15. september året efter aftalens sidste år. 
 
Hent regnskabsskabelon (Excel)

Slutevaluering

Herunder er skabelonen og vejledning til at udarbejde slutevaluering, som skal udfyldes og indsendes den 1. marts i kulturaftalens sidste år.

Slutevalueringen skal være mere omfattende end de årlige statusser, da den skal bruges som grundlag for udarbejdelsen af en evt. ny kulturaftale. Den skal give et indgående indblik i kulturregionens arbejde med kulturaftalen i løbet af aftaleårene. Husk at udfylde både skema og sammenfatning. 
 
Hent vejledning og skabelon for slutevaluering (Word)

Afrapportering for tidligere amtslige tilskud uden for lov (kommunalfuldmagtsmidler) til hjemstedskommuner

En kommune, der modtager tidligere amtslige tilskud uden for lov (jf. finanslovens § 21.11.35.40), skal årligt indsende en tro og loverklæring, hvori kommunen garanterer, at tilskuddene er udbetalt og anvendt retmæssigt. Samtidig skal kommunen indsende en tilkendegivelse af, om aktiviteten, der modtager tilskud, fortsætter med at være aktiv. Begge dele skal indsendes (som pdf) hvert år senest den 15. september. Tro og loverklæringen skal gælde for det foregående år, mens tilkendegivelsen skal gælde for det kommende år.

Her kan du hente skabelonen til tro og loverklæringen (docx).

Her kan du hente skabelonen til tilkendegivelsen om fortsat aktivitet (docx).

Indsend begge erklæringer (som pdf'er) samt yderligere oplysninger gennem et elektronisk skema her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)