Kultur i udsatte boligområder

Der er afsat 20 millioner til en pulje med 5 millioner kr. årligt fra 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder.

Puljens formål er, med udgangspunkt i kunst- og kulturel deltagelse, at fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet. Puljen støtter projekter, der bygger på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber til at starte positive fællesskaber. Det er en forudsætning at projekterne bygger på partnerskaber mellem boligsociale og kulturelle aktører og at ansøger har hjemme i et udsat boligområde.

Kultur i udsatte boligområder 2019

Puljen havde ansøgningsfrist 14. juni 2019. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 31 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er på 35 millioner kr.  I samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at støtte tre projekter i 2019.

Projekterne er udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyn til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning. I vurderingen af ansøgningerne har Slots- og Kulturstyrelsen og det rådgivende udvalg lagt vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, og bæredygtighed sammen med deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Følgende projekter har modtaget støtte:

Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København. Projektets primære formål er at eksponere beboerne for kunst via radikal og kontinuerlig samskabelse - og at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Kunst er omdrejningspunkt for møder mellem en række målgrupper, som ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse ikke er til stede. Ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kr. i tilskud.

Gellerup Højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Det er projektets formål at skabe og udvikle Gellerup Forsamlingshus og på sigt den selvejende institution Gellerup Højskole. Projektet bygger på tæt samarbejde med beboere og centrale institutioner i området, og vil involvere resten af Danmark i ”samtalen”, som henter en helt særlig demokratisk legitimitet og styrke ved at udspringe af et fællesskab med udgangspunkt i de 80 nationaliteter og mangfoldigheden af livstolkninger, der findes i området. Ansøger er Gellerup Højskole og forsamlingshus, Aarhus kommune. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager 2.029.000 kr. i tilskud. 

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle. Formålet med projektet er at fremme, at børn og unge - særligt piger - indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. For at de derigennem bliver kulturelle og demokratiske frontløbere i deres lokalområde. Med KulturKarrusellen udvikles et forløb, der kører i ring omkring en kulturakse. Her får deltagerne en introduktion til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, teater og film. Projektet skal munde ud i en levedygtig Kulturforening drevet af de lokale. Ansøger er Kulturkarrusellen, Vejle kommune. Projektet løber fra 2019-2022 og modtager et tilskud på 1.020.600 kr.

Kultur i udsatte boligområder 2020

Puljebeskrivelse med krav og kriterier samt ansøgnings frist til puljen vil blive annonceret i januar 2020. I tilrettelæggelsen af den næste puljerunde vil Slots og Kulturstyrelsen bygge videre på læring fra 2019. Herunder læring fra den afholdte camp for videndeling og etablering af partnerskaber mellem boligsociale aktører samt kunst- og kulturaktører, som fandt sted i Energicenter Voldparken Parken i Husum 6. maj 2019. Desuden vil erfaringerne fra det tværfaglige og tværministerielle rådgivende udvalg ved behandling af ansøgningerne også tages i betragtning. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)