Seminar om brug af kunst og kultur i dagtilbud

Der er plads til forbedringer, når det handler om at få kunst og kultur på dagsordenen for de små børn, lød én af konklusionerne på Kulturministeriets seminar om brug af kunst og kultur i dagtilbud. På seminaret blev en landsdækkende kortlægning og et inspirationshæfte om brug af kunst og kultur i dagtilbud lanceret. Se interview fra dagen nedenunder.

Der er i dag kun lidt viden om, hvordan og hvor meget de 0-6 årige møder kunst og kultur i dagtilbuddene. Derfor har Kulturministeriet tilrettelagt kortlægningen i et samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kortlægningens resultater blev mandag den 29. februar præsenteret på Statens Museum for Kunst sammen med et inspirationshæfte med gode projekter fra hele landet, der skal inspirere til flere kunst- og kulturtilbud i dagtilbud.

Seminaret blev modereret af Niels Righolt, leder og chefkonsulent fra Center for Kunst og Interkultur og arrangeret af konsulent Krestina Skirl fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Læs mere om kortlægningens resultater 

Nedenunder følger interview med nogle af de oplægsholdere, der var inviteret med på seminaret, hvoraf to er udvalgte projekter fra inspirationsmaterialet.

Interview fra seminaret 

Hvordan kan kulturinstitutioner samarbejde med dagtilbud?

Interview med Annette Johansen, direktør på JF. Willumsens Museum.

Hvordan kommer man i gang, hvis man gerne vil arbejde med kunst i dagtilbud?

Interview med pædagog Michael Gradenwitz fra børnehaven Mågodtland i København.

Hvad lægger kunstnere vægt på i mødet med de små børn?

Interview med skuespiller, forfatter og underviser Inge Duelund Nielsen.

Hvad får små børn ud af møde en professionel kunstner?

Interview med leder Lilo Faldborg Widell og souschef Mads Møller Klausen fra børnehaven Bitte Bæk i Aalborg.

Hvad sker der i kunstnerens møde med de små børn?

Huskunstnerforløb mellem cellist Gunilla Odsbøl og børn fra børnehaven Bitte Bæk i Aalborg.

Opdateret 22. november 2019

Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud

”Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud” og ”Kunst og kultur i dagtilbud sådan!” er udarbejdet af Rambøll Management Consulting i et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og professor Beth Juncker. Tiltaget er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge.

Hent kortlægning og inspirationsmateriale