Kortlægning og inspirationsmateriale

For at opnå eksakt viden om, hvordan og i hvilket omfang landets dagtilbud inddrager kunst og kultur i børns hverdag, blev der gennemført en kortlægning i regi af Kulturministeriets børne- og ungestrategier (2014-18). Parallelt med kortlægningen blev der indsamlet viden om, hvad der fungerer godt.

Kortlægningen afdækker:

  • Hvilke kunst- og kulturoplevelser tilbydes små børn i dagtilbud? Herunder spredningen på kunst og kultur for, med og af børn.
  • Hvilke erfaringer har man med, hvilke aktiviteter der virker godt og mindre godt i dagtilbud?
  • Og hvilke roller og ønsker har det pædagogiske personale i forhold til disse aktiviteter?

Det supplerende inspirationskatalog skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at skabe flere kunst- og kulturprojekter ved at fremholde projektindhold og effekter, samarbejdspartnere og give henvisninger til fx hjemmesider med supplerende information.

Læs kortlægning og inspirationskatalog og læs om lanceringen i februar 2016.

 

 

Opdateret 20. februar 2020