Statsbesøg i Tyskland 2021

Statsbesøg i Tyskland sætter fokus på de tætte kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland. Besøget kommer i kølvandet på ”Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår”, der fandt sted i 2020.


Musik, litteratur, arkitektur og smykkekunst er bare nogle af de kulturelle oplevelser, der venter H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen, når de onsdag den 10. november indleder et firedages statsbesøg i Tyskland.

Dronningen og Kronprinsen er inviteret til Tyskland af den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier, og statsbesøget begynder i Berlin. Efter to dage i hovedstaden fortsætter Dronningen til Tysklands tredjestørste by München, som er hovedstaden i delstaten Bayern, hvor anden del af statsbesøget finder sted.

Som en del af statsbesøget ser en række nye samarbejder, der har til formål at knytte de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland endnu tættere sammen, dagens lys. 

I forbindelse med statsbesøget vil H.M. Dronningen og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen blandt andet overvære lanceringen af en dansk-tysk treårig aftale om uropførelser af ny dansk kompositionsmusik i den prestigefyldte kammermusiksal Pierre Boulez Saal i Berlin.


Fakta om venskabsåret 2021

Danmark og Tyskland fejrede i hele 2020 et kulturelt venskabsår, som blev markeret med en lang række kunst-, kultur- og debatarrangementer overalt i Danmark og Tyskland.
Det kulturelle venskabsår bestod af i alt 12 markante fyrtårnsprojekter og mere end 100 enkeltarrangementer i begge lande.

Som med mange andre store nationale og internationale begivenheder var ”Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår” stærkt præget af coronapandemien, og derfor blev en række aktiviteter og initiativer aflyst eller udsat til afholdelse i 2021.
Læs mere om ”Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår”

Kulturtiltag i Tyskland i 2021 og 2022

 

Boliglaboratorium: Fremtidens bæredygtige boligformer

Statens Kunstfond og Realdania arbejder sammen med det internationalt anerkendte udstillingssted for formidling af moderne arkitektur og bydesign, ”Aedes Architekturforum”, om at afholde et seminar om fremtidens boligformer. Baggrunden for seminaret er Kunstfondens og Realdanias projekt ”Boliglaboratorium”. 

I alt 30 danske arkitekter og repræsentanter fra syv udvalgte projekter fra Boliglaboratorium deltager i seminaret, hvor repræsentanter fra tyske boligprojekter vil præsentere deres bud på eksperimenterende løsninger. H.K.H. Kronprins Frederik og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen lægger begge vejen forbi seminaret for at høre mere om fremtidens boliger.

Statens Kunstfond og Realdania står Boliglaboratorium, som gennem syv eksperimenterende eksempelprojekter udvikler nye bud på måder vi kan bo på i fremtiden. Projektet tager fat på, hvordan man kan bygge boliger, der tager højde for eksempelvis ændrede familiemønstre, nye former for fælleskaber og bæredygtige løsninger.

Arrangementet i ”Aedes Architekturforum” er støttet af de tyske partnere, Statens Kunstfond og Realdania har støttet seminaret med 160.0000 kroner og Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe har bevilliget 80.000 kroner til gennemførelse af seminaret.

Læs mere om Boliglaboratorium

Læs mere om ”Aedes”

Læs mere om Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Arkitektur hos Statens Kunstfond

Tyskland sætter fokus på dansk litteratur

Tyskland og Danmark har en langvarig tradition for et tæt samarbejde om litteratur, og en oversættelse af en dansk titel til tysk kan ofte bane vejen til en oversættelse til andre europæiske sprog. Derfor er der i dag mange kræfter, som arbejder på at opretholde en levende eksport af litteratur mellem Danmark og Tyskland.

I forbindelse med statsbesøget vil H.M. Dronningen torsdag den 11. november deltage i afsløringen af en mindeplade for den danske forfatter Herman Bang, som vil blive opsat i Fasanenstraße i Berlin, hvor han boede i årene fra 1907 til 1909. Efterfølgende åbner udstillingen ”Herman Bang – en dansker i Berlin” i Literaturhaus Berlin.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har sammen med blandt andre Literaturhaus, danske lektorer og oversættere af dansk litteratur i Tyskland lagt et program med fokus på litteratur under statsbesøget i Tyskland i november 2021. Formålet er at styrke netværket og samarbejdet om litteratureksport og skabe oplysning om dansk litteratur i Tyskland.

I Literaturhaus Berlin vil der være et seminar for lektorer med en række faglige oplæg. De skal være med til at udvikle undervisning i dansk på tyske universiteter. Derudover vil der være et arrangement med temaet ”oversat børnelitteratur”.

Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har støttet projektet med 75.000 kroner hver.

Læs mere om Literaturhaus

Læs mere om de danske titler oversat til tysk

Læs mere om Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Litteratur

”NEUSTART” genstarter dansk/tysk musiksamarbejde

Det nye dansk/tyske udvekslingssamarbejde ”NEUSTART”, som ser dagens lys i forbindelse med statsbesøget i Tyskland, vil i 2022 sætte fokus på dansk/tysk musik i byerne Hamborg, Aarhus, Berlin og København.

Startskuddet til ”NEUSTART” finder sted i Berlin torsdag den 11. november i ”FESTSAAL KREUZBERG” ved et større networking- og koncertarrangement, hvor danske og tyske musikbranchefolk møder hinanden for at skabe nye partnerskaber. H.K.H. Kronprins Frederik deltager i arrangementet i forbindelse med statsbesøget.

Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked for musik, og ”NEUSTART” skal være med til at skabe et nyt og samlende netværk, hvor musikbranchen i både Tyskland og Danmark får mulighed for at vidensdele og koordinere indsatser på tværs af musikgenrer – og landegrænser.

Formålet er at skabe aktiviteter, som styrker dansk musikeksport til Tyskland, skaber synlighed for danske musikere og deres musik i Tyskland og øger udvekslingen mellem den danske og tyske musikbranche.

”NEUSTART” bliver på mange måder også en ny begyndelse for musikbranchen i kølvandet på Coronapandemien, hvor vi på tværs af landegrænser nu skal have undersøgt hvilke nye musikformater, metoder, samarbejdsformer og kunstneriske udtryk, som Coronatiden har affødt.

I forbindelse med lanceringen af ”NEUSTART” optræder musikerne:

  • Astrid Sonne: (solo) Sound art / Elektronisk kompositionsmusik.
  • Jaleh Negari: (perkussionist) Elektronisk musik.
  • Elias Bender Rønnenfelt: (Iceage, Marching Church, Vår, etc.) – akustisk guitar med sang.
  • DJ Amanda Baun - FUTURE FEMALE SOUND.

I samarbejde med Danmarks Ambassade i Berlin varetager genreorganisationerne JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi samt MXD og Strøm Festival projektledelse og kuratering på den danske side af den kommende danske musiksatsning i Tyskland, der løber i 2022. 

”NEUSTART” har et samlet budget på 2,5 millioner kroner og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har givet 1 million kroner i tilskud. Andre bidrag kommer fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, Trade Council Denmark, Creative Denmark og flere tyske partnere.

Læs mere om ”NEUSTART”

Læs mere om Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik

Nye museer i Danmark og Tyskland formidler flygtningehistorie

Som en del af statsbesøget i Tyskland vil H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprins Frederik og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen være tilstede ved en workshop i Berlin, hvor et samarbejde mellem et nyt dansk museum ”FLUGT– Refugee Museum of Denmark” og museet ”Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung” bliver lanceret.

Museet ”FLUGT – Refugee Museum of Denmark” i Oksbøl, som Vardemuseerne står bag, åbner i sommeren 2022, og næsten samtidig åbner det tyske museum ”Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung” i Berlin, som også kommer til at have emnet flugt og flygtninge som tema.

”FLUGT – Refugee museum of Denmark”, som man snart kan besøge i Oksbøl, har modtaget 10 millioner kroner i støtte af den tyske stat, hvilket vidner om Tysklands interesse i at få formidlet historien om de mere end 200.000 civile tyskere, der flygtede til Danmark i 1945. Omkring 35.000 tyske flygtninge endte i Danmarks største flygtningelejr i netop Oksbøl. Det flotte støttebeløb er samtidig en anerkendelse af emnets vigtighed.

Den danske stat har støttet ”FLUGT – Refugee museum of Denmark” med 10 millioner kroner, og derudover har den tyske delstat Schleswig-Holstein støttet museet 1 million kroner.

Læs mere om ”FLUGT – Refugee museum of Denmark”

Berlins ”Pierre Boulez Saal” bliver platform for ny, dansk musik

En ny samarbejdsaftale mellem Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik og koncertsalen Pierre Boulez Saal i Berlin skal skabe muligheder for, at skabende kunstnere tilknyttet den danske musikscene bliver præsenteret for et tysk såvel som et internationalt publikum.

Kunstfondens aftale med Pierre Boulez Saal har form som et udviklingsprojekt, der har potentiale til at skabe en mere vedvarende platform for danske skabende kunstnere i udlandet.

Aftalen har en varighed på fire år og løber fra 2022 til 2025, og den består blandt andet af et kurateringssamarbejde mellem de to parter, som skal munde ud i uropførelser af ny dansk musik med koncertsalen Pierre Boulez Saal som ramme.  

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik har i første omgang øremærket 200.000 kroner til aftalen, der skal gå til de skabende kunstneres honorarer i forbindelse med bestillinger af ny musik til Pierre Boulez Saal. Derudover bakker både Kulturministeriet og Udenrigsministeriet op om aftalen med et tilskud på 200.000 kroner.

Læs mere om Pierre Boulez Saal

Læs mere om Kunstfondens Legatudvalg for Musik

Tysk kunstakademi har godt øje til dansk smykkekunst

Statens Kunstfond og Kunstakademiet i München lancerer nu i fællesskab et pilot-stipendiat, som skal gå til professionelle, danske smykkekunstnere. Den første modtager er smykkekunstneren Marie-Louise Kristensen, som er uddannet ved Institut for Ædelmetal (KEA, 2000-04). Marie-Louise Kristensens værker udmærker sig ved, at de rummer både en skarp kulturkritik og boblende humor. Lanceringen af stipendiet finder sted i München lørdag den 13. november under overværelse af H.M. Dronningen.

Kunstakademiet i München åbnede dørene i 1808 og er internationalt anerkendt. Særligt inden for smykkekunst har det ry for at være et af verdens førende akademier. 

Pilotsamarbejdet omfatter seks måneders ophold ved Kunstakademiet i München, og når efter endt ophold og evaluering, vil Kunstfonden og Kunstakademiet i München vurdere, om ordningen skal gøres permanent. 

Med stipendiet følger 100.000 kroner fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunst, Håndværk og Design, som skal gå til afholdelse af udgifter i forbindelse med studieopholdet, materialer, forsikringer og rejser. Lanceringen af pilot-stipendiet er støttet af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet med 60.000 kroner.

Læs mere om Marie Louise Kristensen 

Læs mere om Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Kunst, Håndværk og Design

Danske Thorvaldsen bliver fejret i Tyskland

Die Glyptothek i München markerer det netop afsluttede 250-års jubilæum for den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, og som en del af det danske statsbesøg i Tyskland aflægger H.M. Dronningen fredag den 12. november besøg på Die Glyptothek.

På Die Glyptothek har man i et stykke tid haft mulighed for at nyde udstillingen ”Bertel Thorvaldsen and Ludwig I”, som beskriver det nære forhold mellem den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen og den bayerske konge Ludwig I.

I den forbindelse bliver seminaret ”Bertel Thorvaldsen: Friendships and Social Networks in Europe around 1800” afholdt på Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Det sker i samarbejde med Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet og Thorvaldsens Museum.

Under besøget på Die Glyptothek og den efterfølgende reception får H.M. Dronningen mulighed for at studere flere af de berømte antikke skulpturer, som i flere tilfælde er restaureret af Bertel Thorvaldsen.

Siden 2017 har universitetsforskere og museumsfolk fra København og München arbejdet tæt sammen om at kaste nyt lys på Thorvaldsens værker med afsæt i et flerårigt forsknings- og formidlingsprojekt om billedhuggerens portrætskulptur.

Resultaterne af det gode samarbejde kunne blandt andet opleves på udstillingerne ”Ansigt til ansigt. Thorvaldsen og portrættet” på Thorvaldsens Museum (2020) og den netop afsluttede ”Bertel Thorvaldsen and Ludwig I” på Die Glyptothek (2021).

Læs mere hos Thorvaldsens Museum

Læs mere hos Die Glyptothek i München

Læs mere hos Zentralinstitut für Kunstgeschichte