Projekt- og udviklingspuljen

Projekt- og udviklingspuljen under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om Danmarks internationale kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem projekt- og udviklingspuljen. Puljen har til formål at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører. Puljen er en omstrukturering af tidligere tilskudsordninger under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Puljen har følgende formål:

  • Danmarks kultureksport til udlandet
  • Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
  • Markedsføringen af Danmark som land
  • Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde

Find flere oplysninger og ansøg her

Find more information and apply here

 

Find kulturministeriets logo her og Udenrigsministeriets logo her

Opdateret 01. juni 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgninger på over kr. 150.000 vurderes af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. Ved ansøgninger på op til kr. 150.000 bliver vurderingen foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Styregruppen

En styregruppe på kontorchef-niveau med deltagelse fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet sikrer implementeringen af samarbejdsaftalen og realiseringen af den strategiske ramme. Styregruppen fordeler de afsatte midler til aktiviteter i overensstemmelse med samarbejdsaftalens formål og principper samt prioriteter i den strategiske ramme. Styregruppen fører tilsyn med løsningen af de opgaver, der er udkommet af denne aftale.