Kulturseminar

Hvert år afholdes et kulturseminar for medlemmere af Det Internationale Kulturpanel og lokalansatte kulturmedarbejdere på de danske ambassader og kulturinstitutter.

Deltagere ved Kulturseminaret

Kulturseminaret er et lukket seminar, der har eksisteret siden 2005, og afholdes en gang årligt for medlemmerne af Det Internationale Kulturpanel, i.e. Kulturministeriet (formand), Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Dansk Arkitekturcenter, Dansk Design Center, Det Danske Filminstitut, Dansk Kulturinstitut, Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Visit Denmark, samt lokalansatte kulturmedarbejdere på danske ambassader og kulturinstitutter.

Et årligt samlingspunkt for alle aktører i det internationale kultursamarbejde

Kulturseminaret er det eneste tidspunkt på året, hvor alle aktørerne i det internationale kultursamarbejde mødes og har til formål at give tid og rum til netværksaktiviteter, videndeling og ikke mindst faglig opdatering fra den hjemlige kunst- og kulturscene.

Seminaret finansieres af midler fra Samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen er udførende på planlægningen af seminariet, som godkendes af styregruppen.

Opdateret 01. februar 2019