Kulturseminar

Hvert år afholdes et kulturseminar for medlemmere af Det Internationale Kulturpanel og lokalansatte kulturmedarbejdere på de danske ambassader og kulturinstitutter.

Deltagere ved Kulturseminaret

Der afholdes ikke kulturseminar i 2021.

Kulturseminaret er et lukket seminar, der har eksisteret siden 2005, og afholdes en gang årligt for medlemmerne af Det Internationale Kulturpanel, i.e. Kulturministeriet (formand), Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Dansk Arkitekturcenter, Dansk Design Center, Det Danske Filminstitut, Dansk Kulturinstitut, Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Visit Denmark, samt lokalansatte kulturmedarbejdere på danske ambassader og kulturinstitutter.

Et årligt samlingspunkt for alle aktører i det internationale kultursamarbejde

Kulturseminaret er det eneste tidspunkt på året, hvor alle aktørerne i det internationale kultursamarbejde mødes og har til formål at give tid og rum til netværksaktiviteter, videndeling og ikke mindst faglig opdatering fra den hjemlige kunst- og kulturscene.

Seminaret finansieres af midler fra Samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen er udførende på planlægningen af seminariet, som godkendes af styregruppen.

Opdateret 19. maj 2021