Det Internationale Kulturpanel

Om det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.

IKP handlingsplan

Den strategiske handlingsplan for 2017-2020 har formuleret fælles, forpligtende indsatsområder for den internationale kulturudveksling. Handlingsplanen sigter overordnet på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv. Den internationale enhed i Slots- og Kulturstyrelsen fungerer som operatør for de beslutninger, der træffes i IKP.

Formål

Det Internationale Kulturpanel vil bidrage til indsatsen for at styrke forbindelseslinjerne mellem Danmark og omverdenen gennem mødet med andre kulturer og lande. Ydermere vil Det Internationale Kulturpanel understøtte den kunstneriske og kulturelle udvikling med vedkommende fortællinger om Danmark og fremme gensidig inspiration og samarbejde på tværs af danske og udenlandske aktører.

I perioden 2017-2020 har IKP valgt at fokusere på tre geografiske satsningsområder: 

  • Det nære Europa, med udgangspunkt i Norden & Østersøen, Storbritannien, Frankrig og Tyskland
  • USA
  • Asien, med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea

IKP-midler

Det er styregruppen under Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale, som træffer beslutning om den økonomiske prioritering af puljen under samarbejdsaftalen på ca. 8,9 mio. kr. Heraf er ca. 4,5 mio. kr. sat af til Kulturpanelets handlingsplan.

Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og en række statslige institutioner. Slots- og Kulturstyrelsen er repræsenteret i IKP der blev nedsat i 2010 i forlængelse af regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)