Om internationalt samarbejde

Slots- og Kulturstyrelsen varetager løsningen af størstedelen af de operative forvaltnings- og driftsopgaver for Kulturministeriet, herunder på det internationale område.
Slots- og Kulturstyrelsen er med til at formidle dansk kunst og kultur i hele verden.
Billede af et verdenskort

Slots- og Kulturstyrelsens arbejde for regeringen og ministerier

Slots- og Kulturstyrelsens internationale arbejde ligger i forlængelse af dels regeringsgrundlag og -strategier på området, dels tværministerielle arbejdsgrupper og deraf formulerede handlingsplaner og indsatsområder inden for international kulturudveksling. Det kan du læse mere om her på siderne.

Sekretariatsbetjening, udvikling og formidling af dansk kultur

Slots- og Kulturstyrelsen varetager også sekretariatsopgaver for råd og udvalg, herunder projekt-, undersøgelses- og udviklingsopgaver vedrørende dansk kunst og kultur, samt formidling af dansk kunst og kultur internationalt. I menuen til venstre kan du læse om aktuelle store projekter. 

For internationale tiltag og samarbejder inden for Statens Kunstfonds område, se kunst.dk

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.

Medlemmer af IKP

Kulturministeriet (formand)
Erhvervsministeriet
Udenrigsministeriet
Dansk Arkitekturcenter
Dansk Design Center
Det Danske Filminstitut
Dansk Kulturinstitut
Slots- og Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond
VisitDenmark

Referater

Møder i styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

2018

Februar 2018 (pdf)

April 2018 (pdf)

Maj 2018 (pdf)

August 2018 (pdf)

November 2018 (pdf)

2019

Februar 2019 (pdf)

Maj 2019 (pdf)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)