Fakta om satsningen

I perioden 2018-2020 øges og forstærkes kulturudvekslingen med Tyskland som en videreudvikling af eksisterende udveksling og med etablering af nye platforme.

Målet er, at begge lande bidrager til denne udvikling og dermed styrker kulturmiljøet i en europæisk sammenhæng. Helt overordnet er temaerne dels udviklingen af de to landes historiske fællesskab på kunst- og kulturområdet i en både tysk-dansk og større europæisk sammenhæng.

Derudover er intentionen at udbygge antallet af mulige kunstneriske platforme ud fra hensigten om at etablere større fodfæste for dansk kunst og kultur i alle tyske delstater. Formålet er at sikre den forsatte udvikling og det bredest mulige afsæt for dansk kunst og kultur i Tyskland.

Samarbejdet med Tyskland udfoldes indenfor Det Internationale Kulturpanels fire formål; Udvikling og fornyelse af dansk kultur, Markedsføring af Danmark som land, Fremme af kultureksport & Fremme af interkulturel dialog. Dog med særligt fokus på udvikling af dansk kunst og kultur, fremme af kultureksport, samt udviklingen af kulturturisme de to lande imellem.

Indsatsen skal helt overordnet bidrage til at udvikle og styrke Danmarks forhold til Tyskland som den vigtigste økonomiske og politiske partner med kulturelt værdifællesskab med Danmark. Der vil derfor være fokus på samarbejde, dialog og gensidighed i de konkrete aktiviteter og i organisationen bag indsatsen.

Kulturelle samarbejdspartnere

Den dansk-tyske kultursatsning i 2018-2020 koordineres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Den Danske Ambassade i Berlin. 

Satsningens strategiske og konkrete projekter bliver virkeliggjort i tæt samarbejde med Det Internationale Kulturpanels øvrige aktører, herunder bl.a. Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Visit Denmark.

De tyske samarbejdspartnere består af blandt andet kulturinstitutioner, kunstnere, kulturaktører og det tyske Udenrigsministerium samt Goethe-Instituttet Dänemark.

Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet og andre centrale kulturaktører.

Finansiering af satsningen

Fra Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale Kulturudveksling er der ydet en rammebevilling på op til 4. mio. kr., der kan understøtte aktørernes arbejde.

Derudover sker finansiering fra projekt til projekt fra både danske og tysk side via tilskud fra fonde, institutioner, puljer, lokale interessenter, samt midler fra Statens Kunstfond, som samlet set har bidraget med ca. 3 mio. kroner til udvekslingen.

Opdateret 02. marts 2020