Tyskland-satsning 2018-2020

Satsningen i Tyskland 2018-2020 består af 4 del-projekter, som hver især har en lang række enkeltstående initiativer.

I 2018 er indsatsen primært fokuseret på at skabe solide platforme mellem de danske og tyske kulturarvsinstitutioner.

Fra 2018-2020 er der sideløbende fokus på at skabe nye stærke kunstneriske platforme i de tyske delstater. De nye kunstneriske platforme vil komplementere de allerede gode historiske relationer, som den danske kunstscene har med særligt Nordtyskland.

I 2019-20 er der fokus på kulturturismen i et samarbejde mellem Visit Denmark, Hamburg, Wonderful Copenhagen og Visit Aarhus.

I 2020 kulminerer satsningen med Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020. Aftalen om Venskabsåret blev indgået i 2018 og indgår for Danmarks vedkommende som en integreret del af den treårige indsats. Projekter i forbindelse med Venskabsåret koordineres sideløbende med projekter, der fejrer Genforeningen 2020.

Kulturhistorisk samarbejde

Danmark og Tyskland deler fælleseuropæisk historie. Danmarks engagement i Det Europæiske Kulturarvsår 2018 sætter sammen med Tyskland fokus på dansk-tysk-europæiske kulturelle temaer gennem centrale indsatser, arrangementer og institutionssamarbejder primært i 2018. Derudover har Det Internationale Kulturpanel i 2018 afholdt en række netværksarrangementer i Tyskland med det formål at invitere tyske institutioner til at samarbejde med deres danske partnere i perioden 2018-2020.

Dansk kunst i de tyske delstater

Danske kunstnere har allerede stærke og vigtige platforme i Tyskland. Indsatsen i de tyske delstater fokuserer på at udvikle nye kunstneriske partnerskaber og optimere allerede eksisterende platforme – både på forbundsniveau og i de enkelte delstater. Med fokus på Tyskland som vigtig kunstnerisk partner vil en række områder skabe grobund for udvikling af dansk kunst og kultur. Projekter inden for kunsthåndværk og design, film, scenekunst, musik, arkitektur, litteratur og arkitektur skal sikre netop denne udvikling.

Kulturturisme og kultureksport

Tyskland er Danmarks største marked for turisme og kultureksport, og dansk kunst- og kulturliv har meget at tilbyde vores store nabo. På forbunds- og delstatsniveau udgør Tyskland et enormt potentiale for en udvidet og målrettet indsats for Danmarks kultureksport. Tyskland er samtidig det største marked for dansk turisme. Satsningens fokus vil dels ligge på allerede besøgende turister langs den jyske vestkyst, dels på markedsføring og presse af København og Aarhus som kulturturisme-destinationer. Begge fokuspunkter udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark, udlejningsbureauet for danske sommerhuse, Hamburg, udvalgte danske museer, WOCO og VisitAarhus.

Kulturelt venskabsår 2020

Danmark og Tyskland er både nabolande og tætte partnere – politisk, historisk, økonomisk og kulturelt. Begge lande har i årtier været medlemmer af EU, og sammen står vi overfor helt nye udfordringer i den verden, vi lever i. For at understrege dette stærke fællesskab lanceres et officielt kulturelt venskabsår mellem vore to lande i 2020, som er initieret på regeringsniveau i både Danmark og Tyskland.

Venskabsåret skal både skabe opmærksomhed om grænseregionen som et historisk flot eksempel på et godt naboskab og invitere til en målrettet videreudvikling og udvidelse af samarbejdet bredt set i vores to landes øvrige regioner og resten af verden. Det vil ske gennem en intensivering af kulturudvekslingen mellem vores to lande og en opprioritering af kunsten og kulturen, som kan gøre os klogere på de tankesæt, værdier og fælleseuropæiske ideer, der i dag forener os og markerer vores forskelligheder.

Gennem udstillinger, koncerter, teater, debatter, kunstneriske projekter og platforme samt kulturudveksling og –turisme er venskabsåret på den ene side et erindringsår, der belyser Danmarks og Tysklands dybe historiske rødder og minder os om fundamentet for nutidens gode relationer. På den anden side og frem for alt skal venskabsåret i 2020 intensivere og udvide det gode samarbejde mellem vores to lande og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede særligt inden for det europæiske fællesskab.

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Tyskland-satsningen skal henvendes til den danske ambassade i Berlin på beramb@remove-this.um.dk


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.