Fakta om satsningen

Med Polen-satsningen fastholdes den stærke kulturudvekling mellem Danmark og Polen.

Målet med Polen-satsningen er at styrke dansk kunst- og kultur i Polen og understøtte udvekslingen mellem de to lande med afsæt i konkrete projekter. De forskellige projekter er kategoriseret med udgangspunkt i de fire formål under IKP, der udfoldes under tre hovedkategorier: Fremme af interkulturel dialog, Markedsføring af Danmark som land og Fremme af kultureksport samt Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur.

Kulturelle samarbejdspartnere 

Dansk Kulturinstitut i Warszawa har det operative ansvar på vegne af IKP i koordination med Den Danske Ambassade i Warszawa. Slots- og Kulturstyrelsen har dels en rådgivende rolle og står samtidig for den overordnede koordinering af indsatsen i Polen.  

Finansiering af satsningen

Indsatsen i Polen finansieres under Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale kulturudveksling.

Opdateret 28. januar 2020