Polen-satsning 2018-2020

Det historiske og kulturelle stærke samarbejde mellem Danmark og Polen bliver styrket i 2018-2020

Formålet med Polen-satsningen er, at understøtte den i forvejen gode kulturudveksling mellem Danmark og Polen, der i mange år været markant og kulturelt alsidigt.  

Fokus på dansk-polske relationer i 2019

Kultursamarbejdet mellem Danmark og Polen spiller en væsentlig rolle i udviklingen af dansk-polske relationer. Polens internationalt orienterede kulturliv og engagement i danske kunstnere har været afgørende for den dynamiske udvikling, der har fundet sted mellem Danmark og Polen i de sidste 20 år. 

Polen-satsningen har fokus på at understøttes denne frugtbare udvikling og synliggøre de historiske samarbejder, som samler Danmark og Polen. Satsningen knyttes til fejringen af de dansk-polske diplomatiske forbindelser i 2019 og markeringen af 50-året for 3.000 jøders ankomst til Danmark fra 1969-1970. Begivenhederne udfoldes i samarbejder med Dansk Kulturinstitut i Warszawa, Den Danske Ambassade i Warszawa og lokale samarbejdspartnere. 

Interesse for danske løsninger

I Polen er der en stigende interesse for danske løsninger, særligt indenfor bæredygtig arkitektur og design. Ydermere er Polen et højvækstmarked og er på nuværende tidspunkt Danmarks 9. største eksportmarked, hvor der skønnes at være et betydeligt uudnyttet eksportpotentiale. Dette momentum skal bruges til at promovere og skabe platforme for danske arkitekter, designere og by udviklere og dermed understøtte markedsføring af Danmark og kultureksport. Udover arkitektur og design vil der i perioden fra 2018-2020 være fokus en række andre kunstneriske områder.

Læs mere under Fakta om satsningen

Kulturelle indsatsområder

De kulturelle indsatsområder for Polen-satsningen udfoldes inden for temaerne børn og unge, danske løsninger inden for bæredygtig arkitektur og design og værdifortællinger. Projekterne udfoldes inden for en bred vifte af kunstneriske områder, herunder scenekunst og musik, visuel kunst, arkitektur og design, litteratur samt museumsarbejde. 

Samtidig er Polen-satsningen knyttet til to vigtige begivenheder i 2019 og 2020: 100-års fejringen af de dansk-polske diplomatiske forbindelser og markeringen af 50-året for 3.000 jøders ankomst til Danmark fra 1969-1970.

Fremme af Interkulturel dialog

Den danske kultursatsning i Polen er i en del af fejringen af 100-året for Polens selvstændighed samt markeringen af 50-året for 3.000 danske jøders ankomst til Danmark i 1969 – 1970. Gennem en bred vifte af kulturelle og kunstneriske projekter vil danske kunstnere og kulturaktører markere de stærke historiske bånd mellem Danmark og Polen. Projekter omfatter blandt andet en række bogudgivelser om den dansk-polske fælles historie, digte og immigranternes egne fortællinger, en konference om Dansk-Polske Relationer i 100 år samt en række samarbejdsprojekter inden for scenekunst, billedkunst og litteratur.

Profilering af dansk arkitektur og design 

I disse år opleves en stor interesse for danske løsninger inden for bæredygtig arkitektur og design i Polen. Hertil kommer, at en række konkrete samarbejder og projekter omkring arkitektur og design allerede er i støbeskeen, der kan skabe platforme for danske arkitekter, designere og byudviklere. Der er derfor planlagt en række projekter på området for arkitektur og design i bl.a. Warszawa, Poznan, Szczecin, Wroclaw og Gdyina.

Fokus på fremme af dansk musik i Polen

Satsningen vil i både 2019 og 2020 have særligt fokus på at fremme danske musikere og ensemblers netværk og udbredelse i Polen særligt på områderne for jazz og klassisk musik. Polen er i dag ét af Europas mest lukrative musikmarkeder i stærk vækst, og nysgerrigheden efter danske toner er stigende. Gennem en række samarbejder med lokale festivaler og spillesteder vil satsningen bane vejen for en stribe kunstneriske samarbejder, der kan styrke den danske musikscene og lægge kimen til langsigtet netværk og samarbejde mellem danske og polske musikere.

 

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Polen-satsningen skal henvendes til den danske ambassade i Warszawa på wawamb@remove-this.um.dk. 


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.