Frankrig-satsning 2018-2020

Frankrig er uden tvivl stadigvæk en kulturel supermagt i Europa. Franske kunstmuseer og kulturinstitutioner er uomtvisteligt blandt verdens bedste og førende.

Det Internationale Kulturpanel sætter nu gang i en fokuseret indsats i Frankrig, så vores to landes gode relationer kan blive både cementeret og udbygget og skabe nye muligheder for udveksling, samarbejde og gensidig inspiration de to lande imellem til gavn for det danske kunst- og kulturliv.

Frankrig er en kulturel højborg

Der har igennem århundreder været stærke kulturelle og kunstneriske bånd mellem Danmark og Frankrig. Frankrigs indflydelse på den europæiske kulturhistorie er overvældende. Tænk blot på store franske billedkunstnere som Paul Cézanne, Édouard Manet og Claude Monet og forfattere som Victor Hugo, Marcel Proust og Albert Camus. Alle sammen kunstneriske fyrtårne, der har været med til at definere det, vi i dag betragter som vores fælles europæiske kulturarv.

Selvom Danmark, hvad angår befolkning og størrelse, er langt mindre end Frankrig, så er det danske bidrag til europæisk kunsthistorie dog på ingen måde ubetydeligt. Den danske kunsthistorie rummer særligt billedkunstnere af allerhøjeste karat. Den fortælling vil Kulturministeriet gerne promovere i Frankrig.

Du kan læse mere under Fakta om satsningen.

Kulturelle indsatsområder

Kulturministeren lancerede officielt kultursatsningen Danmark-Frankrig 2018-2020 den 29. august 2018 under det franske statsbesøg til Danmark og med deltagelse af præsident Macron og fru B. Macron samt HKH Kronprinsparret. 

Aftale om film

I forbindelse med hele lanceringen underskriver den franske og danske kulturminister en produktionsaftale på filmområdet mellem Danmark og Frankrig, der gør det nemmere for filmselskaberne at samarbejde. 
Samtidig er et samarbejde kørende mellem D'Annecy TV-festival og VIA, Viborg animationsfestival.

Saison Danoise - historisk dansk kunst udstillet på toneangivende franske museer

Der planlægges en række større udstillinger af store danske historiske billedkunstnere på toneangivende museer i Paris. De danske partnere er blandt andet Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling, og Den Danske Ambassade i Paris er i dialog med franske aktører.

Med Niels Hansen Jacobsens udstilling på Musée Bourdelle i foråret 2019 samt en stor guldalderudstilling på Petit Palais i foråret 2020, lanceres en Saison Danoise. Hertil er knyttet et særligt dansk formidlingsfokus med stærke samarbejder mellem franske og danske museer. 

Vilhelm Hammershøi og hans kreds vil blive præsenteret på Musée Jacquemart-Andrée i 2019 og i sommeren 2019 vil en retrospektiv udstilling med Sonja Ferlov Mancoba blive udstillet på Centre Pompidou.

Derudover udstiller Jesper Christiansen i Maison du Danemark.

Indsats for dansk keramik

Der initieres et dansk-fransk samarbejde omkring ældre og nyere dansk og fransk keramik. Henover vinteren 2018/19 vises en stor samlet præsentation af ”dansk keramik i 100 år” i Maison du Danemark.

Den Danske Ambassade i Paris er desuden i dialog med Sevres – Cité de la Céramique, der har historiske bånd til Danmark og ligger inde med en større dansk keramiksamling, om et fælles udstillingsprojekt. 

Dansk litteratur

Litterært vil Danmark i foråret 2019 være stærkt repræsenteret som et af æreslandene på Quais du Polar i Lyon, der er en af Europas største festivaler for krimilitteratur og -serier. 

I samarbejde med litteraturfestivallen i Nantes, SKF og Maison de la Poesie sættes der endvidere fokus på dansk litteratur. 

Udstilling af dansk fotokunst

Der er allerede planlagt, og der vil blive programsat en række fotoudstillinger. Med henblik på yderligere samarbejde er der dialog med en række franske institutioner (eksempelvis Arles Festival) og danske aktører (eksempelvis Det Nationale Fotomuseum, Fotografisk Center , Image og KADK).

Planlagte udstillinger: Trine Marie Søndergaard & Hammershøi, okt. 2018 – jan 2019, Musée d’art moderne d’André Malraux/MuMa, Le Havre, og Maison du Danemark, marts 2019 (Mois de la Photo, Paris).

Samtidskunst

Copenhagen Creative er en udstillingsplatform/et netværkssamarbejde mellem vækstlaget i København inden for samtidskunst, lyd, billeder, grafik, mad, mode og relevante franske kunstnergrupper og venues i Paris. Copenhagen Creative præsenteres på Maison du Danemark (sep. 2018 – okt. 2018.)

Udvikling af gensidige besøgsprogrammer samt etablering af relevante netværk. Ambassaden er i dialog med MAMC, Musée d’art Moderne et Contemporain, St. Etienne; Frankrigs største museum for samtidskunst udenfor Paris. 

Les Boréales – Festival Nordique: Danmark æresland i 2020

Les Boréales – Festival Nordique har valgt Danmark som æresland i 2020. Festivalen, der er Frankrigs største og ældste festival for nordisk kultur, kan danne et godt afsæt for en ambitiøs, samlet præsentation af den aktuelle danske kultur- og kunstscene. 

Jazz

Der arbejdes på en turnevirksomhed med Anders Koppel, Benjamin Koppel, Cæcilie Nordby, Marilyn Mazurs m.fl. originale fortolkning af den franske komponists Erik Saties værk. Derudover arbejder JazzDanmark med at øge interessen for dansk jazz på den franske jazzscene.

Fremstød for dansk arkitektur

Dansk Arkitektur Center oplever stor interesse for det franske marked. Blandt andet har BIG vundet opgaven omkring det kommende kulturcenter i Bordeaux, MÉCA. Maison du Danemark har etableret en foredragsrække om aktuelle temaer (hospitaler, fængsler, dagsinstitutioner, byplanlægning m.m.) alt sammen med afsæt i konkrete danske projekter. Der er stor interesse for den skandinaviske model og dets udtryk i arkitektur, der omhandler 'det gode liv', livet mellem husene og bæredygtige byer. Derudover bliver projektet Mind the Earth udstillet på Hotel de Ville og Grand Palais. 

Ny permanent udstilling på landgangsmuseet Utah Beach

I anledning af 75 års jubilæet 2019 for Europas befrielse i 1944 åbnes en ny permanent udstilling på landgangsmuseet Utah Beach om de danske krigssejleres indsats i forbindelse med befrielsen af Europa 

Opdateres løbende

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Frankrig-satsningen skal henvendes til den danske ambassade i Paris på paramb@remove-this.um.dk. 


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.