Fakta om satsningen

Den danske kultursatsning i Baltikum i anledningen 100-årsfejringerne vil ske gennem en markering og styrkelse af de historiske og nutidige kulturelle relationer. Ved udvælgelsen af projekterne er der desuden taget udgangspunkt i IKP's handlingsplan for 2017-2020 og de fire overordnede formål: Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur, Markedsføring af Danmark som land, Fremme af kultureksport & Fremme af interkulturel dialog.

Projektet har fra starten været præget af et stærkt fokus på fremme af danske værdier, hvilket også vil gennemsyre 100-årsfejringen. De fremtrædende vinkler for projekterne er: demokratisering, bæredygtighed samt børn og unge. Fejringerne vil i alle tre lande være inkluderende for både majoritets og minoritetsbefolkningerne (Russere men også hviderussere, ukrainere og i Litauen, polakker).

Der er tre overordnede tematiske indsatsområder: 1. Kreativ industri, arkitektur og byplanlægning, 2. Film. 3. Musik. Derudover satses der særligt på børn og unge på tværs af de enkelte projekter.

Kulturelle samarbejdspartnere 

Den dansk-baltiske kultursatsning i 2018-2020 koordineres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med de danske ambassader i Estland, Letland og Litauen og Dansk Kulturinstitut i Riga.

Satsningens strategiske og konkrete projekter virkeliggøres i tæt samarbejde med det Internationale Kulturpanels øvrige aktører, herunder bl.a. Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Visit Denmark.

De baltiske samarbejdspartnere består af bl.a. lokale kunstnere, kulturaktører, kulturinstitutioner, kulturministre og ministerier.

Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og centrale kulturaktører.

Finansiering af satsningen

Indsatsen i Baltikum finansieres under Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale kulturudveksling.

Opdateret 02. marts 2020