URKRAFT-puljen

Pulje til unges egne kunst-, kultur- og demokratiprojekter

Pulje til unges egne kunst-, kultur- og demokratiprojekter

122 projekter for, med og af unge mellem 15 og 25 år har i løbet af 2015 fået del i de 900.000 kr. i URKRAFT-puljen. De ansøgte projekter har søgt op til 10.000 kr., haft et samlet budget på op til 30.000 kr. og haft en varighed på max. 3 måneder.

Puljen har haft til formål at støtte:

  • Unges kunstneriske skabelser, udgivelser og værker - med fokus på formidlingen/spredningen af værker til andre unge.
  • Kulturevents, arrangementer og aktiviteter for, med og af unge.
  • Projekter, som sætter fokus på unges demokratiske deltagelse, foreningsliv, samfundsdebat og medborgerskab.

Kulturstyrelsen har samarbejdet med et ansøgningsudvalg bestående af 10 unge omkring udvikling og afviklingen af puljen. Ansøgningsudvalget bestod af frivillige unge projektmagere og unge kunstnere, som har vurderet alle ansøgninger på baggrund af følgende vurderingskriterier:

  • Originalt, dvs. projekter, som er nytænkende, går på tværs af genrer/grupper og/eller ikke er set før.
  • Kreativt, dvs. projekter som har en anderledes tilgang, er nytænkende og/eller inddrager (flere) kreative discipliner.
  • Samarbejder med andre, dvs. projekter, som samarbejder med andre aktører og/eller danner rammer for samarbejder mellem unge.
  • Frivilligbåret, dvs. projekter, hvor det er frivillige, der står bag.
  • Kommunikation/formidling, dvs. projekter, som har indtænkt, hvordan eventen/arrangementet/værket skal deles med andre unge – gerne via alternative kommunikationskanaler.
  • Offentligt tilgængeligt, dvs. projektet må ikke være et lukket arrangement - fx en fest kun for medlemmer af en bestemt forening eller for elever på en bestemt efterskole. Ved udgivelser skal der redegøres for, hvordan ansøger vil formidle/sprede det færdige produkt. Meget gerne gennem eller sammen med det lokale bibliotek, ungekulturhus, projektværksted, museum eller lignende.

Puljen har haft en ugentlig ansøgningsdeadline, og ansøgere har fået svar inden for 2 uger efter deadline. Alle administrationskrav har været holdt på et minimum dvs. en projektbeskrivelse og et budget samt en kortfattet evaluering og evt. billeddokumentation efter projektafslutning.

Læs om de støttede projekter på facebook her.

 

 

 

 

Masterafhandling om URKRAFT-puljen

Gro Ørting har studeret Børne- og ungekultur på SDU. Afhandlingen er afleveret januar 2016 og censoreret af Professor Beth Juncker til 12.

Læs masterafhandlingen om URKRAFT-puljen her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)