Ungdomsråd

Som del af Kulturministeriets ungestrategi blev Netværket af Ungdomsråd (NAU) valgt som tovholder på indsatsen Udbredelse af Ungdomsråd i samarbejde med en række centrale aktører på området.

Det overordnede mål for projektet var at sørge for, at ungdomsrådstanken blev udbredt til alle kommuner, hvor man endnu ikke havde et ungdomsråd. Ungdomsrådene giver mulighed for, at unge i kommunerne kan søge formel indflydelse i det kommunalpolitiske liv, men de fungerer også som et samlingspunkt, hvorfra unge kan være med til at skabe ungdomskulturelle aktiviteter.

NAU har lavet en erfaringsopsamling fra indsatsen. Læs afrapporteringen: Projekt Udbredelse af Ungdomsråd 2015

Indsatsen blev fordelt over tre hovedspor:

Kortlægning af kommuner uden ungdomsråd
Formålet med kortlægningen var at få identificeret de omkring 20 kommuner, som ikke havde et ungdomsråd, og hvor der i 2015 blev gjort en indsats for, at de fik et.

Et værktøj til alle kommuners arbejde med ungdomsråd
Som en del af indsatsen skabte NAU Håndbogen til opstart af ungdomsråd. Håndbogen er et værktøj, der fungerer som et kompas for kommuner, der ønsker at starte og bibeholde bæredygtige ungdomsråd. Formålet var således at skabe et værktøj, som kan bruges i alle landets kommuner som en guide til, hvordan man går fra intet ungdomsråd til et solidt forankret og bæredygtigt ungdomsråd. Værktøjet er udviklet i både en digital og en fysisk version.

Du kan læse Håndbogen til opstart af ungdomsråd her.

En række udviklingsseminarer
Som en del af indsatsen blev der afholdt fire udviklingsseminarer. Formålet med seminarerne var overordnet at skyde interesserede kommuners arbejde med at oprette ungdomsråd i gang, give dem redskaberne til at få et godt samarbejde mellem de unge og de øvrige aktører i kommunen og gøre ungdomsrådene bæredygtige.

Se NAU’s hjemmeside, hvor der blev delt succeser og erfaringer fra kommunerne, der påbegyndte processen med at starte et ungdomsråd i 2015.

Initiativets referencegruppe bestod af:

  • Ungdomsringen
  • Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Red Barnet Ungdom
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
  • Handelsskoleelever
  • Erhvervsskolernes ElevOrganisation
  • Danske Skoleelever

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)