Tænketanken for Ungekultur

Tænketanken for Ungekultur består af frivillige unge med stærke kunst- og kulturprofiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudviklere af nye nationale initiativer på området.
Foto: Radiatorfabrikken
Foto: Radiatorfabrikken

I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på diversitet i forhold til geografi, køn, alder, kompetencer og interesser. I gruppen indgår bl.a. unge som tidligere har været engageret i Ungerådgiverne i Kulturministeriet og i ungdomskulturåret URKRAFT 2015. Nye medlemmer til gruppen rekrutteres løbende efter behov. 

Hvem er med i Tænketanken for Ungekultur:

Navn: Mikkel Abrahamsen
Alder: 22 år
By: Helsingør
Uddannelse: HF & VUC
Interesser: Musik, events, politik og fællesskaber.
Motivation: At kunne støtte og bidrage til udviklingen af ungekulturen sammen med andre unge.
Forandringsmission: Et større fokus på ungekultur og ungeinddraggelse. At inddrage et bredere og mere repræsentativt udsnit af unge i alle facetter af kulturlivet. At gøre Ungekulturen lige så legitim som al anden kultur.

Navn: Søren Bastrup Bojsen
Alder: 20 år
By: København (Fra Svendborg)
Uddannelse: STX 
Interesser: Musik, koncerter, litteratur, sjove kattevideoer, journalistik, visuelle oplevelser, historiefortælling og mennesker
Motivation: Vi bør i langt højere grad opleve hinanden gennem kunst og kultur for at forstå, hvem vi er, hvor vi er på vej hen, og hvorfor vi er på vej i den retning
Forandringsmission: Ungdomskultur skal inspirere, provokere og aktivere unge såvel som ældre til at se dem selv, hinanden og verden fra nye perspektiver.

Navn: Youssef Agerbo Halabi
Alder: 24 år
By: Vejle 
Uddannelse: Studerer på VIA University College Horsens, Bygningskonstruktørlinjen
Interesser: Teater, frivillighed, sport, brandvæsnet og at kunne hjælpe
Motivation: At kunne hjælpe andre med at udleve deres fulde potentialer                          
Forandringsmission: At skabe en mere tilgængelig og synlig ungekultur både nationalt men forhåbentlig også internationalt.

Navn: Iben Tryel 
Alder: 21 år
By: Viborg (fra Smørum)
Uddannelse: Visuel HF på Viborg Gymnasium og HF
Interesser: Mennesker, kunst, musik, film og litteratur
Motivation: At skabe fede oplevelser og mindske afstanden mellem mennesker
Forandringsmission: At udbrede kultur så vi kan møde hinanden på tværs af nationaliteter og samfundslag, så vores fordomme til hinanden bliver mindsket.  

Navn: Elizabeth S-L Holstein
Alder: 20 år
By: København
Uddannelse: STX
Interesser: Mennesket, kulturpolitik, kunst, samfund og det at undre sig
Motivation: Ønsket om at alle unge engagerer sig i at forme den kultur, de uundgåeligt tager del i
Forandringsmission: At kunst og kreativitet implementeres i flere mennesker fra forskellige samfundsgruppers hverdag, og at kunst i højere grad bruges som et værktøj til at forbedre svækkede personers livsomstændigheder, f.eks. på plejehjem. 

Navn: Benedikte Møllegaard Raft
Alder: 21 år
By: København (fra Hørsholm)
Uddannelse: Læser statskundskab på Københavns Universitet
Interesser: Skrive, politik, visuel kunst, kritisk tænkning og undersøgelsen af det absurde           
Motivation: At støtte og skabe bedre mulighed for at unge kan fordybe sig i kunstneriske og kulturelle udfoldelser
Forandringsmission: Kunsten skal bruges som et vigtigt redskab inden for formidling, om det så er følelser eller et politisk budskab. Vi skal bruge kreativiteten til at komme tættere på hinanden, men samtidig skal vi også bruge den som et værkstøj til at træde ud af boksen, udfordre os selv og stille de helt store spørgsmål. 

Navn: Emilie Torp Henriksen
Alder: 20 år
By: Nørre Aaby
Uddannelse: Middelfart Gymnasium
Interesser: Kunst, teater, projektmageri, ungeråd
Motivation: Brænder for kunst og kultur
Forandringsmission: Styrk ungekulturen og skab opmærksomhed om, hvor fantastisk den er.

Navn: Jakob Lundbye 
Alder: 22 år
By: Aarhus (fra Thisted)
Uddannelse: Læser til journalist på DMJX, Aarhus 
Interesser: Demokrati, borgerinddragelse og medborgerskab. Workshops. Projektmageri. Facilitering af debatter, workshops og arrangementer. Journalistik. Podcast, kultur og musik. Konceptudvikling med fokus på den nyskabende, 'skæve' og originale vinkel, som kan tiltrække unge
Motivation: Kultur er en fantastisk platform, hvor unge kan prøve sig selv af i forskellige sammenhænge, reflektere over og tage del i samfundet og få et større perspektiv på livet generelt.
Forandringsmission: Jeg ønsker, at flere unge får præsenteret kultur på deres præmisser og dermed får øjnene op for, hvor fantastisk og vigtigt det er. Jeg ønsker, at unge - via kulturen - skaber en selvstændig, vægtig stemme i samfundsdebatten. Unge er medborgere på lige fod med alle andre segmenter, og derfor skal de inddrages, men måske ikke på den almindelige, ortodokse måde. Ligesom det var tilfældeligt i 2015 håber jeg, at 2018 kan blive et år, hvor unges stemmer kan blive hørt - og helst i ministeriet eller hvert fald langt oppe, så det batter. Unge skal hvert fald én gang for alle på dagsordenen. Unge skal ses som en ressource snarere end et problem. 

Navn: Tobias Hentzer Dausgaard
Alder: 21 år
By: London (fra København)
Interesser: Klassisk musik, installationer, multimedieproduktion, iværksætteri (medlem af Thousand Network)
Uddannelse: Arkitektstuderende på Architectural Association School of Architecture, London
Motivation: Kulturlivet skal være tilgængeligt for alle børn og unge 
Forandringsmission: Kulturinstitutioner skal medtænkes i skoleforløbet og engageres i at sikre at alle børn og unge i Danmark møder et multifacetteret kulturliv; invitere skoleklasser til åbne prøver i teatre, med orkestre, vise rundt i kulisserne på museerne med kuratorer, give eleverne mulighed for at opleve filmset, besøge kunstneratelierer etc. 

Navn: Valdemar Klinken
Alder: 17 år
By: Køge (Fra Sønderborg)
Uddannelse: STX Rysensteen Gymnasie
Interesser: Klassisk musik, litteratur, innovation, det spontane fællesskab, samfundet & mennesket, oplysningstanken 
Motivation: Erindringen om fortidens store værker og drømmen om fremtidens ubegrænsede potentiale
Forandringsmission: En ungdomskultur der, i kraft af sin accept af at det gode kan skilles fra det slette og sin insisteren på altid at være hverdagen vedkommende, giver plads, til at oplysningstanken kan blomstre.

Navn: Ida Cecilie Meldgaard Fisker
Alder: 20 år
By: København
Uddannelse: Det frie Gymnasium og Collegio del Mondo Unito del l'Adriatico (United world college of the adriatic)
Interesser: Jeg intressere mig for kunst i alle dets former, men har især en forkærlighed for billedkunst, litteratur og deres historie. Politik Især i forhold til miljø, kultur og integration
Motivation: At engagere andre i ungekultur. At gøre folk opmærksomme på at det er os, der skaber kulturen, og at vi derfor har et ansvar i forhold til at åbne den op for alle unge
Forandringsmission: At være med til at skabe en ungekultur uden fordomme. En kultur med bedre mulighed for at møde folk med flere slags baggrunde, håb og interesser.

Navn: Simone Bang Jørgensen
Alder: 21 år
By: Sakskøbing
Uddannelse: Tager en uddannelse i livet (sabbatår)
Interesser: Mennesker, musik, podcast, puslespil, iværksætteri, yoga, film
Motivation: At rode nysgerrigt i den kulturelle muldjord
Forandringsmission: At gøre kunst, musik og kultur tilgængeligt for alle uanset baggrund eller geografi.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)