Tænketanken for Ungekultur

Tænketanken for Ungekultur består af frivillige unge med stærke kunst- og kulturprofiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudviklere af nye nationale initiativer på området.
Foto: Radiatorfabrikken
Foto: Radiatorfabrikken

I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på diversitet i forhold til geografi, køn, alder, kompetencer og interesser. I gruppen indgår bl.a. unge som tidligere har været engageret i Ungerådgiverne i Kulturministeriet og i ungdomskulturåret URKRAFT 2015. Nye medlemmer til gruppen rekrutteres løbende efter behov. 

Hvem er med i Tænketanken for Ungekultur:

Navn: Mikkel Abrahamsen
Alder: 22 år
By: Helsingør
Uddannelse: HF & VUC
Interesser: Musik, events, politik og fællesskaber.
Motivation: At kunne støtte og bidrage til udviklingen af ungekulturen sammen med andre unge.
Forandringsmission: Et større fokus på ungekultur og ungeinddraggelse. At inddrage et bredere og mere repræsentativt udsnit af unge i alle facetter af kulturlivet. At gøre Ungekulturen lige så legitim som al anden kultur.

Navn: Youssef Agerbo Halabi
Alder: 25 år
By: Vejle
Uddannelse: Studerer på VIA University College Horsens, Bygningskonstruktørlinjen
Interesser: Teater, frivillighed, sport, brandvæsnet og at kunne hjælpe
Motivation: At kunne hjælpe andre med at udleve deres fulde potentialer                      Forandringsmission: At skabe en mere tilgængelig og synlig ungekultur både nationalt men forhåbentlig også internationalt.

Navn: Iben Tryel 
Alder: 21 år
By: Viborg (fra Smørum)
Uddannelse: Visuel HF på Viborg Gymnasium og HF
Interesser: Mennesker, kunst, musik, film og litteratur
Motivation: At skabe fede oplevelser og mindske afstanden mellem mennesker
Forandringsmission: At udbrede kultur så vi kan møde hinanden på tværs af nationaliteter og samfundslag, så vores fordomme til hinanden bliver mindsket.  

Navn: Elizabeth S-L Holstein
Alder: 20 år
By: København
Uddannelse: STX
Interesser: Mennesket, kulturpolitik, kunst, samfund og det at undre sig
Motivation: Ønsket om at alle unge engagerer sig i at forme den kultur, de uundgåeligt tager del i
Forandringsmission: At kunst og kreativitet implementeres i flere mennesker fra forskellige samfundsgruppers hverdag, og at kunst i højere grad bruges som et værktøj til at forbedre svækkede personers livsomstændigheder, f.eks. på plejehjem. 

Navn: Benedikte Møllegaard Raft
Alder: 21 år
By: København (fra Hørsholm)
Uddannelse: Læser statskundskab på Københavns Universitet
Interesser: Skrive, politik, visuel kunst, kritisk tænkning og undersøgelsen af det absurde           
Motivation: At støtte og skabe bedre mulighed for at unge kan fordybe sig i kunstneriske og kulturelle udfoldelser
Forandringsmission: Kunsten skal bruges som et vigtigt redskab inden for formidling, om det så er følelser eller et politisk budskab. Vi skal bruge kreativiteten til at komme tættere på hinanden, men samtidig skal vi også bruge den som et værkstøj til at træde ud af boksen, udfordre os selv og stille de helt store spørgsmål. 

Navn: Emilie Torp Henriksen
Alder: 20 år
By: Nørre Aaby
Uddannelse: Middelfart Gymnasium
Interesser: Kunst, teater, projektmageri, ungeråd
Motivation: Brænder for kunst og kultur
Forandringsmission: Styrk ungekulturen og skab opmærksomhed om, hvor fantastisk den er.

Navn: Valdemar Klinken
Alder: 17 år
By: Køge (Fra Sønderborg)
Uddannelse: STX Rysensteen Gymnasie
Interesser: Klassisk musik, litteratur, innovation, det spontane fællesskab, samfundet & mennesket, oplysningstanken
Motivation: Erindringen om fortidens store værker og drømmen om fremtidens ubegrænsede potentiale
Forandringsmission: En ungdomskultur der, i kraft af sin accept af at det gode kan skilles fra det slette og sin insisteren på altid at være hverdagen vedkommende, giver plads, til at oplysningstanken kan blomstre.

Navn: Ida Cecilie Meldgaard Fisker
Alder: 20 år
By: København
Uddannelse: Det frie Gymnasium og Collegio del Mondo Unito del l'Adriatico (United world college of the adriatic)
Interesser: Jeg intressere mig for kunst i alle dets former, men har især en forkærlighed for billedkunst, litteratur og deres historie. Politik Især i forhold til miljø, kultur og integration
Motivation: At engagere andre i ungekultur. At gøre folk opmærksomme på at det er os, der skaber kulturen, og at vi derfor har et ansvar i forhold til at åbne den op for alle unge
Forandringsmission: At være med til at skabe en ungekultur uden fordomme. En kultur med bedre mulighed for at møde folk med flere slags baggrunde, håb og interesser.

Navn: Simone Bang Jørgensen
Alder: 21 år
By: Sakskøbing
Uddannelse: Tager en uddannelse i livet (sabbatår)
Interesser: Mennesker, musik, podcast, puslespil, iværksætteri, yoga, film
Motivation: At rode nysgerrigt i den kulturelle muldjord
Forandringsmission: At gøre kunst, musik og kultur tilgængeligt for alle uanset baggrund eller geografi.

Navn: Pernille Lund Olesen
Alder: 27 år
By: Aarhus
Uddannelse: Cand. mag. i dramaturgi og erhvervsøkonomi
Interesser: Scenekunst, fantasybøger og kreative DIY projekter
Motivation: At sætte unges initiativer på den scenekunstneriske dagsorden
Forandringsmission: At bidrage til at skabe langt større diversitet i scenekunst både på og omkring scenen, samt sørge for at ”publikumsinddragende” ikke bare er tomme løfter, men at man rent faktisk mødes med og snakker med andre mennesker om de kulturoplevelser, man har/giver.

Navn: Magnus Stent Andersen
Alder: 19 år
By: Ry
Uddannelse: Går på Silkeborg gymnasium
Interesser: Spiller musik, events, digte, frivillig til diverse, kultur
Motivation: Det at opleve og skabe kultur er noget særligt. Det ønsker jeg at vise andre
Forandringsmission: At skabe et kreativt Danmark med let tilgængelig kultur for alle.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)