Bevillinger 2015-2017

Kulturministeriet har som led i Kulturministeriets strategi for unges møde med kunst og kultur givet 2 mio. kr. til at støtte udbredelsen af seks forskellige projektmagerforløb, der forløber mellem 2015-2017:

Helsingør Ungdomsskole, Helsingør Kommune for "Bliv Idékaptajn". Tilsagn 224.000 kr. 
Projektet giver unge i Helsingør og Fredensborg metoder og teknikker til at udvikle og afvikle egne kulturprojekter. Omdrejningspunktet for forløbet er foretagsomhed. Der vil være fokus på at så meget af undervisningen som muligt bliver ung til ung. Her vil der blive hentet inspirerende unge fra hele landet. De unge skal i forbindelse med hvert forløb udvikle to projekter: Et ud fra deres egne drømme og ønsker i forhold til deres lokalmiljø samt et i samskabelse med en kulturinstitution.

Læs evalueringen for "Bliv Idékaptajn" her

Kulturregion Fyn for "Projektmagerforløb for unge på Fyn". Tilsagn 395.000 kr.
Projektet skal styrke ungekulturen på Fyn ved at tilbyde unge et 2-årigt projektmagerforløb i tilknytning til afholdelse af deres egne kulturelle events i de ni fynske kommuner. Projektet vil understøtte og udvikle rammerne for ungekultur gennem partnerskaber med ungdomsskoler, biblioteker og ungekulturråd på Fyn. Projektet vil afslutningsvis sikre formidling og forankring af best practice omkring ungekultur ved afholdelse af erfaringsseminarer og udgivelse af best practice-kataloger.

Læs best practice-katalogerne "Projektmageri med den generøse organisation som afsæt" her

DOF Aftenskolerne (Lillebælt) for "Projektmageri i Lillebæltsområdet (KULTOPIA)". Tilsagn 336.331 kr.
I samarbejde med ungdomsråd, ungdomsskoler og ungdomskulturhuse gennemføres projektmagerforløb i Middelfart og Fredericia, hvor deltagerne fører deres egne ideer igennem til realisering. Det teoretiske læringsindhold står som et tilbud, deltagerne benytter sig af efterhånden som behovet opstår. Projektet henvender sig primært til den gruppe, der ikke føler sig tilpas i det mere organiserede foreningsliv.

Læs evalueringen for "Projektmageri i Lillebæltsområdet (KULTOPIA)" her

Kraftwerket, Københavns Kommune for "Projektpionererne". Tilsagn 500.000 kr.
Mange unge ønsker at præge deres lokale kulturliv og mange kommuner ønsker at gøre sig attraktive for unge. De to ønsker kombineres i Projektpionererne, der over 2 år giver unge projektkompetencer og mulighed for at skabe kulturevents i deres lokalområde på egen hånd og med sparring fra med kulturfaglige medarbejdere. Samtidig understøttes kommunerne i at inddrage og arbejde med den unge målgruppe, som mange finder vanskelig både at komme i kontakt med og inddrage i kulturudviklingen lokalt.

Aabenraa Biblioteker, Aabenraa Kommune for "Unge kulturambassadører skaber kunst og kulturprojekter". Tilsagn 265.000 kr.
De unge skal i projektmagerforløbet gennemføre og få succesoplevelser med vellykkede processer og færdige projekter, så de selv kan organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kulturprojekter. Forløbet skal kvalificere de unge til at realisere deres egne idéer. Forløbet skal understøtte selvorganisering hos unge, så unge fra forløbet kan hjælpe og støtte andre unge i øjenhøjde. Samtidig bliver kulturkonsulenter/ medarbejdere kvalificeret til fremadrettet at støtte op om kommende projektmagere.

Læs evalueringen for "Unge kulturambassadører skaber kunst- og kulturprojekter" her

Foreningen Hyggefactory/Ordskælv for "Ordskælv!" Tilsagn 312.000 kr.
Hygge Factory samler en bred vifte af kræfter fra stat, kommune, erhvervsliv, fonde, foreninger, kreative fagfolk, professionelle, kunstnere og frivillige, for at ruste unge projektmagere med værktøjer, støtte og netværk, der giver dem mulighed for at skalere og tage ejerskab over det mest bæredygtige og prisvindende projekt fra Hygge Factorys arbejde de seneste seks år: Skriveprojekt Ordskælv! Projektmagerforløbet er åbent for unge i hele Danmark og afvikles som et-årige forløb.

Læs evalueringen for "Ordskælv!" her

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)