Sofie Myrup Melchiorsen


Navn: Sofie Myrup Melchiorsen
Alder: 20 år
By: Fra Frederiksberg, bor på Frederiksberg 
Uddannelse: Rysensteen Gymnasium (STX)
Interesser: Kunst, litteratur, politik & klima
Motivation: Kæmpe interesse i krydsfeltet mellem i kunst/kultur og unge
Forandringsmission: At skabe de bedste mulighedsbetingelser for unges kunstneriske udfoldelse og inddragelse i kulturlivet. Derudover ønsker jeg også større opmærksomhed omkring allerede eksisterende kulturelle arrangementer, initiativer og institutioner samt at skabe lige adgang til disse uanset økonomi, baggrund mv. 

Opdateret 20. oktober 2020