Bevillinger 2017

Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

I marts 2017 har ni forskellige projekter fået tilsagn fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Der blev uddelt 1,65 millioner kroner. På denne side kan du læse om de individuelle projekters indhold samt størrelsen på tilsagnsbeløbene.  

CKI – Center for Kunst og Interkultur; VKC – Verdenskulturcentret samt Klynge Ve6 i Københavns Kommune (syv dagtilbud). Tilsagn 209.000 kr.

Etablering og udvikling af nyt partnerskab med fokus på udvikling af interkulturel pædagogisk praksis gennem kunstneriske processer i leg og læring.
Partnerskabet vil bruge kunst som pædagogisk strategi i det daglige arbejde med mangfoldighed og flerkulturelle tosprogede børn og deres familier. I forbindelse med projektet vil der blive skabt forløb med musik, bevægelse, film, litteratur og billedkunst sammen med professionelle kunstnere med forskellige kulturelle baggrunde. Der vil også blive etableret fysiske såkaldte ”kunstskabe” i dagtilbuddene, der rummer lege, oplevelser og didaktiske udfordringer.

Kunstarter i fokus: Musik, film, litteratur og billedkunst 

Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have; Filiorum samt Klynge NBB i København N (seks dagtilbud). Tilsagn 239.400 kr.

Hva’ laver de? – små børns indtryk og udtryk, når de ser teater
Projektet skal give børnene unikke teateroplevelser af høj kvalitet og på et niveau, som er tilpasset deres alder. Det skal give dem indblik i teatret som udtryksform og dermed understøtte deres forståelse af teateroplevelsen. Projektet skal være med til at styrke arbejdet med de æstetiske læreprocesser i institutionernes dagligdag og udvikle partnerskabet som samarbejdsform og som redskab i både teatrenes og daginstitutionernes arbejde.

Kunstarter i fokus: Scenekunst 

Børnekulturhuset i Aarhus, Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune; ARoS – Aarhus Kunstmuseum samt Børnehaven Klodshans og dagtilbuddet Sødalen. Tilsagn 210.200 kr.

På Spor af Kunst og Ord
Projektet vil skabe en bæredygtig model for partnerskab og understøtte bevægelsen mod Åbne dagtilbud. Pædagogerne i projektet får et kompetenceløft inden for æstetiske læreprocesser, aktionslæring samt inspiration til børns billedsprog i mødet med professionelle kunstnere og kvalitative læringsmiljøer. Partnerskabet vil udvikle en inspirationsbog ud fra de pædagogiske læreplanstemaer til i alt 12.000 børn Bogen har fokus på billedkunst og sprogstimulering og er rettet mod både dagtilbuddet og hjemmet.

Kunstarter i fokus: Billedkunst og arkitektur 

Kulturskolen Syddjurs; Børnehaven Æblehaven; Børnehuset Moesbakken; Poppelvejens Børnehave samt Børnehuset Hornslet Vest – Ågården og Bækdalen. Tilsagn 240.000 kr.

Man skal kravle før man kan gå – et kunstprojekt for de små

Projektets mål er at være med til at sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst via bevidste pædagogiske dannelsesprocesser. Projektet skal skabe nye fællesskaber med billedkunst som omdrejningspunkt og skabe grobund for varige samarbejder mellem Kulturskolen og de lokale daginstitutioner i Syddjurs Kommune. Projektet har således både et socialt perspektiv med udgangspunkt i dannelse samt et udviklingsperspektiv i forhold til nye samarbejdsformer på tværs af institutionerne.

Kunstarter i fokus: Billedkunst 

Bibliotek og Borgerservice, Frederikshavn Kommune; Børnehuset Pilekvisten samt Børnehuset Hånbæk. Tilsagn 186.000 kr.

 I projektet Børnehaven på biblioteket udvikles biblioteksrummet til en støtte for pædagogernes arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier. I et tæt samarbejde mellem professionelle kunstnere, pædagoger og bibliotekspersonale transformeres biblioteksrummet til et sted for kunstneriske eksperimenter, udvikling og kreativitet – her får børnene mulighed for at iagttage og sanse kunst og selv være aktivt skabende indenfor forskellige kunstarter og aktiviteter.

Kunstarter i fokus: Billedkunst, litteratur, scenekunst og film 

Fagenheden for Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune; Mariager Bibliotekerne; Mariagerfjord Kulturskole; dagplejere og børnehaverne Rabalderstræde, Regnbuen og Lærkebo i Mariager samt dagplejere og børnehaven Krudtuglen i Assens. Tilsagn 120.000 kr.

Kulturstarter ved fjorden I projektet vil alle børn i dagtilbud i Assens og Mariager opleve og skabe med udgangspunkt i forskellige kunstarter med fjorden som tema. Formålet med projektet er at styrke barnets kognitive læring gennem de snitflader, der opstår idet barnet lærer om, erfarer og forstår fjorden på forskellige plan. Projektet medvirker til en strategisk forankring et større samarbejde mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

Kunstarter i fokus: Billedkunst, musik og litteratur 

Holbæk kultur- billede og musikskole; Teateret Fair Play; Teaterskolen Harlekin; Kunstforeningen Galleri Æglageret samt Daginstitutions Distrikt Holbæk By (to dagtilbud). Tilsagn 186.810 kr.

Åben kunst – drama, billeder, musik, leg – børn til kulturen, kulturen til børn. Der etableres et samarbejde mellem fem kulturinstitutioner og to daginstitutioner i Holbæk by, hvor børnehaverne har en stor andel af børn, hvis familier hverken har råd eller overskud til at give deres børn kunstoplevelser. Først inddrages den samlede personalegruppe fra begge institutioner på en pædagogisk dag, hvorefter man inddrager de pædagogiske læreplaner. Derefter vil børnene inviteres til to teaterforestillinger og kunstudstillinger og som medskabere af en forestilling som sættes op på Teater Fairplay. Projektet har ”legen” som omdrejningspunkt for både produkt og proces. 

Kunstarter i fokus: Billedkunst, musik og scenekunst 

Aaben Dans, egnsteater i Roskilde; Studerende fra pædagoguddannelsen på University College Sjælland og to dagtilbud i Roskilde Kommune. Tilsagn 108.200 kr.

Dans i dagtilbud i Roskilde
Der etableres et partnerskab mellem Teatret Aaben Dans, Roskilde Kommune og to lokale institutioner Projektet rummer bl.a. 10 timers dans med børn i institutionerne. Børnene ser også en professionel forestilling og skaber deres egen forestilling, som de viser for et publikum. Pædagogerne inviteres til et foredrag om krop og kreativitet og deltager i en danseformidlerworkshop sammen med 15 pædagogstuderende som en del af kompetenceløftet. Processen filmes af en filmantropolog, og filmen distribueres til alle kommunens dagtilbud.

Kunstarter i fokus: Dans 

Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur, Odense; Sekretariat for dagtilbud, Odense Kommune; Børnehuset Himmelrummet, Tommerup og Granparken, Vollsmose, Odense. Tilsagn 173.000 kr.

Hvad nu hvis Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur og to daginstitutioner indgår et partnerskab, hvor pædagoger og institutionsledere deltager i et udviklingsarbejde med 16 børnegrupper. Projektet vil udvikle forløb, der tilgodeser både børn med særlige behov og specifikke vanskeligheder. I projektet vil man bringe tværfaglige kompetencer i spil, skabe lærerige oplevelser og kvalificere aldersgruppens adgang til billedkunst. Der skal også arbejdes med børnenes erfaringsdeling med de øvrige børn i institutionerne og med involvering af forældrene. I projektet vil man udvikle samarbejdsrelationen mellem pædagoger og formidlere som metode set i forhold til museets øvrige tilbud til daginstitutioner. 

Kunstarter i fokus: Billedkunst

Uddelingsudvalget bestod af: 

  • Lise Bendix Lanng, fuldmægtig, Kontor for Dagtilbud, Børne- og Socialministeriet og medlem af Børnekulturens Netværk.
  • Per Høgh Sørensen, (udeblev pga. sygdom), repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen, leder af Kultur, Natur & Fritid og Bibliotekerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og medlem af Børnekulturens Netværk.
  • Winnie Sophia Nielsen, dagtilbudsleder, Børnehuset Lærkereden, Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Karen Louise Sieling, pædagog og kreativ konsulent for dagtilbud i Slagelse kommune, leder af FriRumLab og Skælskør Billedskole.
  • Anne Lisbeth Lund, cand.it. og museumsdirektør på J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
  • Anne Line Svelle, børnekulturkoordinator, leder af Børnekulturhuset i Aarhus, ULF i Aarhus og konstitueret formand for FABUK - foreningen af børne- og ungekulturkonsulenter.
  • Merete Cornét Sørensen, vidensmedarbejder, lektor, ph.d. ved University College Sjælland.
  • Beth Juncker, professor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)