Bevillinger 2016

Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

I februar 2016 fik seks forskellige projekter tilsagn fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Der blev uddelt 1,2 millioner kroner. På denne side kan du læse om de individuelle projekters indhold og størrelsen på tilsagnsbeløbene.  

Roskilde Kulturskole, Børnehuset Wiemosen og Børnehusene Hyrdehøj, Kongehøjen, Skrænten og Troldhøj. Tilsagn 175.380 kr.
Kulturhusbørnehave
Børnehuset Wiemosen tilknytter en musiker og en billedkunstner/billedhugger som faste huskunstnere. Det pædagogiske personale og huskunstnerne tilrettelægger sammen eksperimenterende forløb, hvor kunst og kultur bliver en del af børnenes hverdag fra de er helt små. Forløbene skal skabe sammenhænge, som giver anledning til refleksion og indsigt. I projektet skal børnene møde kunsten på lige fod uanset deres sociale baggrund og etniske oprindelse.
Kunstarter i fokus: Musik og billedkunst

2200Kultur (Osramhuset og Nørrebro Bibliotek), Røde Rose integrerede institution, Krible Krable integrerede daginstitution, Nørrebro Jazzklub og, Salaam Film & Dialog. Tilsagn 107.450 kr. 
Kunst i dit kvarter
Projektet fokuserer på, at børnene udtrykker sig kunstnerisk, styrker deres forståelse af kunst- og kultur og føler glæde og tryghed ved at deltage i forløbene. Alle forløb inddrager børnenes eget kvarter og gør børn og voksne opmærksomme på de kulturtilbud, der findes i deres lokalområde. Hvert forløb indledes med en voksen-workshop. Derefter følger et flerugentligt forløb, som afsluttes med eksempelvis en koncert eller en fernisering, hvor børnehavernes andre børn og forældre inviteres med.
Kunstarter i fokus: Dans, musik, litteratur, film og dukketeater

Aabenraa Musikskole, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Dagplejen i Aabenraa samt aldersintegrerede institutioner og vuggestuer. Tilsagn 150.000 kr.
Rytmerollinger i Aabenraa
I løbet af projektet gennemgår pædagoger og dagplejere et kompetenceforløb om børns musikalske udvikling og læringsaktiviteter med musik som basis. Dagplejegrupperne får besøg af en musikpædagog fra musikskolen og via digitale og analoge materialer inspireres dagplejerne til selv at forsætte aktiviteterne. Desuden inviteres børn og deres forældre til en koncert med professionelle musikeres specielt målrettet til 0-3-årige.
Kunstarter i fokus: Musik

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, børnehaverne i distrikterne Allingåbro og Auning samt Norddjurs Kommune. Tilsagn 285.000 kr. 
Kulturkontrakten
Målet med projektet er, at alle børn i Norddjurs Kommune får en grundlæggende fornemmelse for egnens og dermed deres egen historie. Projektet har særligt fokus på at understøtte børnehaverne i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Desuden vil projektet bl.a. nå ud til børn og deres familier, hvor kultur ikke er en integreret del af deres hverdag.
Kunstarter i fokus: Kulturarv

ARKEN, Ishøj Bibliotek, daginstitutionerne Regnbuen og Firkløveren, Ishøj Kommune, Rødovre Bibliotek, Heerup Museet og daginstitutioner fra Rødovre Kommune. Tilsagn 290.000 kr.
På små ben i billedrum
Projektet forløber i tre ”loops” af et halvt års varighed. Hvert loop indledes med en kompetenceudviklingsdag og planlægning af forskellige kunstpædagogiske møder på ARKEN, på biblioteket og i institutionen. Der arbejdes også med ”tool-kits”, som børn og voksne tester, når de besøger kulturinstitutionerne. Der er et arrangement pr. loop for alle tre børnegruppers forældre, og loopet afsluttes med en evalueringsdag. I tredje og sidste loop arbejder man hen imod at forankre projektet driftsmæssigt. Undervejs vil projektet arbejde med refleksion over egen praksis.
Kunstarter i fokus: Billedkunst og litteratur

Kulturskolen Kulturskibet og Børnehaven Fjordvang i Kerteminde. Tilsagn 184.800 kr. 
Kulturbørnehaven Fjordvang
I projektet skal alle børn fra Børnehaven Fjordvang opleve kunst og kultur af høj kvalitet, som en kontinuerlig og integreret del af deres hverdag. De skal i samspil med pædagoger og undervisere iagttage, sanse og være aktivt skabende inden for musik, billedkunst, dans, drama og fortælling. Kunst- og kulturaktiviteterne vil understøtte børnehavens eksisterende mål for de pædagogiske læreplanstemaer og skabe sammenhængskraft mellem dagpleje og børnehave. 
Kunstarter i fokus: Musik, billedkunst, dans, drama og litteratur

Uddelingsudvalget bestod af: 

  • Stine Bøg Krogkær, fuldmægtig i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og medlem af Børnekulturens Netværk.
  • Per Høgh Sørensen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen samt fagleder for kultur, fritid og natur og bibliotekschef i Ringkøbing-Skjern Kommune og medlem af Børnekulturens Netværk.
  • Joan Kvist Olsen, (udeblev pga. sygdom), leder af Børnehuset Fasangården i Frederiksberg Kommune.
  • Karen Louise Sieling, pædagog i den integrerede børneinstitution Byskovgård i Slagelse Kommune.
  • Anne Lisbeth Lund, cand.it. og museumsinspektør på J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
  • Lis Olsen, børnekulturkonsulent i Næstved Kommune og leder af Næstved Børnekulturhus samt medlem af Kulturstyrelsens Dagtilbudsfølgegruppe.
  • Jan Kampmann, professor ved Center i Daginstitutionsforskning, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
  • Merete Cornet Sørensen, ph.d. og lektor ved University College Sjælland.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)