Kompetenceudvikling – supplerende læringsforløb og aktiviteter

Som et led i Kulturministeriets flerårige børne- og ungestrategier (2014-18) blev der udviklet særlige læringsforløb for pædagogisk personale i dagtilbud med fokus på den praktiske dimension i de læreplanstemaer, som rummer kunst- og kulturelementer. Initiativet var et supplement til pædagoguddannelsen og havde fokus på især den handlingsorienterede praktiske og refleksive dimension i forhold til kunst- og kultur i dagtilbud og kortere forløb.

Målgruppen for projektet var pædagogisk personale i dagtilbud og kunst- og kulturformidlere, der i det daglige arbejder med små børns møde med kunst og kultur. Projektet blev offentliggjort i 2015 som et todelt udbud med en konceptudviklingsdel og en deltagelses- og afviklingsdel.

Initiativet blev iværksat af Kulturministeriet med inddragelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet og blev gennemført i samarbejde med relevante uddannelses- og kulturinstitutioner m.fl. Kulturministeriet  afsatte 1,5 mio. kr. til udvikling af nye læringsforløb.

Tre projektklynger udenfor hovedstaden

Udbuddet blev vundet af Kulturprinsen og professionshøjskolerne UCL, UCN og Absalon, der realiserede projektets mål med støtte fra en sparringsgruppe af kunstnere og professionelle kulturformidlere i samarbejde med en række kommuner, daginstitutioner, kunstnere og pædagoger. Der var i høj grad tale om ’bruger-genereret’ udviklingsarbejde. 

Blandt KULT-projektets mål var udvikling af regionale netværk af kulturudbydere, kunstnere og dagtilbud. Den regionale professionshøjskole, repræsenteret ved sin projektkoordinator, etablerede netværket i projektforløbet med inddragelse af den lokale pædagoguddannelse, kulturinstitutioner, børnekulturformidlere, børnekulturkonsulenter, biblioteker m.fl. Med afsæt i disse netværk planlagde, gennemførte og evaluerede man de konkrete kunst- og kulturmøder i et triangulært samarbejde mellem kunstner/kulturudbyder, dagtilbud og professionshøjskole. Koordinatoren fra den regionale professionshøjskole ledede, rammesatte og gennemførte denne proces.

Du kan læse mere om projektets indhold på KULT-projektets hjemmeside.

Digital publikation præsenterer Sommerfuglemodellen

Den 17. maj 2018 åbnede kulturminister Mette Bock KULT-projektets afsluttende formidlingskonference med titlen "Små børns møde med kunst og kultur - Pædagogen som hverdagens kulturformidler". Konferencen blev afholdt på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

På konferencen blev den digitale publikation lanceret. Publikationen indeholder Sommerfuglemodellen og en række praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Materialet skal inspirere pædagoger og andre kulturformidlere til - bedre og oftere- at udnytte de oplevelses- og læringsmæssige potentialer, der ligger i inddrage kunst og kulturarv i dagtilbuddenes hverdag.

Publikationen beskriver både teoretiske og metodiske udgangspunkter, herunder KULT-projektets arbejdskoncept, ”Sommerfuglemodellen” og praksisfortællinger fra projektforløb rundt om i landet, efterfulgt af en række velafprøvede aktivitetsforløb, man frit kan kopiere eller plukke af. Publikationen rundes af med et par eksempler på netværkssamarbejde mellem lokale dagtilbud og kulturinstitutioner samt nogle nyttige links og litteraturhenvisninger. Forfatterne har alle har været aktive i KULT-projektet med kurser og workshops. 

Hent den digitale publikation "Det blev en sommerfugl"

Læs mere om konferencens program

Følgeforskning

På eget initiativ har Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling/HistorieLab fulgt KULT-projektet og har udgivet en forskningsrapport. Rapportens titel er 'KULT-projektet. Følgeforskningens resultater og anbefalinger'. Forfatterne er Sally Thorhauge og Mette N. Christensen.

I forhold til tilrettelæggelsen af oplevelses- og læringsforløb for dagtilbud børn anbefaler rapporten bl.a. at: 

  • Sommerfuglemodellen bruges som skabelon for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forløbsaktiviteter. Modellen understøtter en helhedstænkning med fokus på pædagogisk arbejde før-, under- og efter kulturmødet.

  • Der afsættes særlig god tid til at arbejde med 'efter-fasen' i sommerfuglemodellen. Blandt deltagende pædagoger var der flere der fremhævede, at der er et stort pædagogisk potentiale i efterfasen.

I forhold til organisering af samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitutioner anbefaler rapporten bl.a. at:

  • Der bruges tid på at kommunikere med kolleger på egen institution om partnerskabet, dets samarbejde og resultaterne af det forløb, man sammen udvikler og gennemfører. Det er en god ide at få andre “med på ideen”, så partnerskabet bliver stærkere og mindre sårbart over for medarbejdere, der får nyt arbejde og derfor forlader det.

  • Ledelsen ved dagtilbuddet og kulturinstitutionen orienteres grundigt om samarbejdet og er indforstået med, at der bruges tid på det. 

Rapporten kan downloades fra HistorieLabs hjemmeside.

 

 

Det blev en sommerfugl!

Billedresultat for det blev en sommerfugl

Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv

Hent publikationen her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)