Små børns møde med kunst og kultur

Her kan du læse mere om partnerskaber omkring små børns møde med kunst og kultur og om initiativet "En tidlig kulturstart" (2019-2022).

For at understøtte at flere børn får en tidlig kulturstart i deres dagtilbud har Kulturministeriet afsat 6,25 mio. kr. til initiativet "En tidlig kulturstart", som udmøntes i 2019-2022. Initiativet støtter otte projekter, og der vil løbende blive afholdt regionale videndelingsseminarer, som tager udgangspunkt i centrale temaer for en tidlig kulturstart. Initiativet bliver afsluttet primo 2022 med en konference, der skal samle op på puljeprojekternes erfaringer.

Læs mere om initiativet

Slots- og Kulturstyrelsen tilrettelægger konceptet for videndeling i samarbejde med National netværk af skoletjenester. 

Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

"En tidlig kulturstart" bygger oven på erfaringerne fra Kulturministeriets initiativ "Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner". For at få mere kunst og kultur ind i små børns hverdag afsatte Kulturministeriet 3 mio. kr. til at støtte nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner, som et led i den daværende "Strategi for små børns møde med kunst og kultur" (2014-18). Dette blev udmøntet med to puljeuddelinger i 2016 og 2017 og en afsluttende konference i marts 2018.

Læs mere om erfaringerne fra initiativet

Kompetenceudvikling – supplerende læringsforløb og aktiviteter

Som et led i Kulturministeriets børne- og ungestrategier (2014-18) blev der udviklet særlige læringsforløb for pædagogisk personale i dagtilbud med fokus på den praktiske dimension i de læreplanstemaer, som rummer kunst- og kulturelementer. Initiativet blev præsenteret som et udbud, som blev vundet af professionshøjskolerne UCL, UCN og PH Absalon i samarbejde med Kulturprinsen. Projektets mål blev realiseret med støtte fra en sparringsgruppe af kunstnere og professionelle kulturformidlere og i samarbejde med en lang række kommuner, daginstitutioner, kunstnere og pædagoger.

Læs mere om initiativet

Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud

For at opnå viden om status på området blev der som et led i Kulturministeriets børne- og ungestrategier (2014-18) gennemført en kortlægning af brugen af kunst og kultur i dagtilbuddene og indsamlet ny viden om, hvad der fungerer godt. På lanceringsseminaret i februar 2016 blev den landsdækkende kortlægning og et inspirationshæfte præsenteret.

Læs mere om kortlægning

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

"Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur"

I publikationen argumenterer forskere, politikere, eksperter, kunstnere, lærere og pædagoger for kunst og kulturs betydning for børns udvikling.

Læs publikationen her
In English read here

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)