En tidlig kulturstart

For at få mere kunst og kultur af høj kvalitet ind i små børns hverdag har Kulturministeriet afsat i alt 6,25 millioner kroner til initiativet "En tidlig kulturstart".

Mere end 6.500 børn mellem 0 og 5 år over hele Danmark bliver over i perioden 2019-21 en del af projekter, der skal give dem en tidlig start på kulturlivet. Kommuner, kulturinstitutioner og professionshøjskoler har fundet sammen i nye og lærerige partnerskaber, som i de næste år sætter fokus på de første møder mellem børn og kultur. 

Puljen til en tidlig kulturstart

Slots- og Kulturstyrelsen modtog 43 ansøgninger til puljen til ”En tidlig kulturstart”, og i alt otte projekter har fået tilsagn om i alt 5,5 millioner kroner. De otte projekter får eksempelvis midler til at sætte fokus på kvalitet, nytænkning, kreativitet og læringsmiljøer og fremme af ligeværdige partnerskaber og varige samarbejder mellem dagtilbud, kommunale forvaltninger, professionshøjskoler og lokale kulturinstitutioner.

Alle projekterne er med til at sikre, at børn i alderen 0 til 5 år rundt omkring i landet får mulighed for at møde endnu mere kunst og kultur af høj kvalitet. I udvælgelsen af partnerskaber og projekter er der lagt  vægt på at udvikle eksisterende og nye langsigtede samarbejdsformer. Partnerskaberne understøtter arbejdet med kunst- og kulturelementerne i dagtilbud ud fra et fokus på kunst- og kultur af høj kvalitet.

Kulturstart-konferencen

Der blev afholdt en inspirationskonference i december 2018 i Horsens, som sammen med andre kommende aktiviteter er en del af det samlede koncept for videndeling, som Slots- og Kulturstyrelsen tilrettelægger i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester.

Se program og præsentationer fra konferencen i 2018

Opdateret 03. august 2021