Kriterier og bedømmelse

Her kan du læse om kriterier for udvælgelse til Springfrøprisen og se, hvem der sidder i bedømmelsesudvalget.

Vurderingskriterier

Grundskoler kan indstille undervisningsforløb inden for de praktiske, musiske og kunstneriske fag i grundskolernes 0.-10. klasse. De indstillede undervisningsforløb skal være afsluttede skoleprojekter, som er afviklet mellem 1. april 2017 og 1. oktober 2018.

Vinderprojekterne er først og fremmest projekter, som viser, hvordan man kan arbejde med fælles mål for de praktiske, musiske og kunstneriske fag på eksemplariske måder.

Målet er at motivere elever og lærere til at udfolde deres fag til inspiration for andre skoler.

Derudover er væsentlige vurderingskriterier følgende:

 • At eleverne har opnået en faglig udvikling, hvor der er arbejdet målrettet med de centrale kundskaber og færdigheder for fagene.
 • Det skal skinne igennem, at eleverne har gennemgået nogle arbejdsprocesser, der har styrket deres kompetencer indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab.
 • At der har været en bevidsthed om de æstetiske læreprocesser.
 • At de gode erfaringer fra projekterne kan bruges af andre. Ansøgningen skal derfor indeholde praktiske ideer og anvisninger på gode arbejdsprocesser.
 • At formidlingen af projektet også skaber synlighed og værdi for andre end klassens elever og lærere.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger til Springfrøprisen 2018 er 1. oktober.

Ansøgningsskema

For at ansøge Springfrøprisen skal du anvende et ansøgningsskema i Word, som kan hentes i højre side. 

Bedømmelsesudvalg 2018 

 • Hanni Eskildsen, formand for den faglige forening Håndværk og Design
 • Lykke Andersen, formand for Danmarks Billedkunstlærere
 • Karen Sindberg, Musiklærerforeningen
 • Lone Carlson, formand for Foreningen for Madkundskab
 • Mogens Sørensen, formand for Danmarks Dramalærerforening 
 • Rikke Hyldahl Homann, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Helle Rasmussen, kommunikationskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 • Tawa Adetunji, fuldmægtig, Kulturministeriet
 • Niels Græsholm, chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)