Eventkalender

Her finder du en oversigt over kommende aktiviteter, som Slots- og Kulturstyrelsen er arrangør af eller på anden måde involveret i. Aktiviteterne retter sig primært mod professionelle, der arbejder med børn og unge.

Grib Engagementet - online opstartkonference for pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur

Konferencen finder sted tirsdag den 27. april kl. 13 - 16 via Skype og kræver tilmelding. Der er et begrænset antal deltagere, så tilmelding er først-til-mølle.
Tilmelding til konferencen

Konferencen er en opstartskonference for pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur, som skal udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder. Puljen støtter en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge i alderen 0-24 år.
Læs mere om puljen

Opdateret 13. april 2021