Eventkalender

Her finder du en oversigt over kommende aktiviteter, som Slots- og Kulturstyrelsen er arrangør af eller på anden måde involveret i. Aktiviteterne retter sig primært mod professionelle, der arbejder med børn og unge.


Der er pt. ingen aktuelle aktiviteter på børne- og ungeområdet, som du kan tilmelde dig.

Opdateret 15. august 2022