Eventkalender

Her finder du en oversigt over kommende aktiviteter, som Slots- og Kulturstyrelsen er arrangør af eller på anden måde involveret i. Aktiviteterne retter sig primært mod professionelle, der arbejder med børn og unge.

WEBINAR: Kulturelt medborgerskab breder sig som ringe i vandet

Vær med på Slots- og Kulturstyrelsens webinarer om kultur i udsatte boligområder i november. Tre projekter fra puljen Kultur i udsatte boligområder deler deres erfaringer og inviterer til dialog. Hvert webinar tager afsæt i et boligsocialt perspektiv, et kunst/kultur-perspektiv og et borgerperspektiv, og formålet med webinarerne er at skabe grobund for vidensdeling og erfaringsudveksling med særligt fokus på metodeudvikling. Derudover vil erfaringer og udfordringer med, hvordan COVID-19 har påvirket projekterne, blive diskuteret. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Frist for tilmelding mandag den 2. november 2020 kl. 12.00.

Læs mere om webinarerne og tilmelding

Opdateret 05. november 2020