Landsdelsorkestre

Landsdelsorkestre er symfoniorkestre, der modtager et driftstilskud fra staten, og ordningen medvirker til at fremme musiklivet i landsdelene.

Det er landsdelsorkestrenes hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.

Landsdelsorkestrenes formål er beskrevet i rammeaftaler indgået med Kulturministeriet og de større kommunale tilskudsydere. Der henvises desuden til orkestrenes egne hjemmesider.

Landsdelsorkestrenes afrapportering

Landsdelsorkestrene indsender budget og årsrapport i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen. Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Budget indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge:

  • (A) Budgetindledning, som opsummerer institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i relation til gældende rammeaftale, opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt udtrykker institutionens forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. Indledningen påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) samt dato for godkendelsen.
  • (B) Driftsbudget i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal.
  • (C) Driftsbudgetnoter efter behov.

Årsrapport

Årsrapport indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge: 

  • (A) Revideret årsregnskab og ledelsesberetning, underskrevet af institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter. 
  • (B) Revisionsprotokollat underskrevet af revisor samt institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder).

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning kan findes her:

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder de frister, som er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen.

Lovgrundlag

Landsdelsorkestre der er omfattet af dette regelsæt

  • Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester
  • Odense Symfoniorkester
  • Sønderjyllands Symfoniorkester
  • Aalborg Symfoniorkester
  • Aarhus Symfoniorkeste

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)