Musikalske grundkurser

Formål mv.

Der er 8 MGK-centre fordelt over hele landet. MGK-centrene modtager tilskud fra en særlig finanslovsbevilling, og det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der fordeler midlerne. Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. MGK-centrenes formål er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond. Der henvises desuden til kursernes egne hjemmesider. For MGK-centrene gælder fra juni 2016 en række fælles kursusfaglige retningslinjer:

Budget og årsrapport 

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til Driftstilskudsbekendtgørelsen, se under Lovgrundlag. Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Budgettet indsendes som én samlet pdf-fil til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed senest 15. november inden pågældende tilskudsår:

Årsrapport

Årsrapporten indsendes som én samlet pdf-fil til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb

Bemærk at der sammen med årsrapporten skal indsendes en udfyldt og underskrevet tjekliste:

Bemærk også at MGK-centrene samlet skal indsende særlige nøgletal om optag og dimittender mv. på MGK-centrene i regnskabsårene (jf. juni 2016).

Rammeaftaler

Der er indgået flerårige aftaler med MGK-centrene frem til og med 2020. Rammeaftaler for og evalueringer af de 8 MGK-centre findes i højre side.

Lovgrundlag

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)