Støttede projekter, forår 2014

Projekter støttet med midler fra den strategiske udviklingspulje, forår 2014

Puljen til løbende formål - Hastende erhvervelser

Museet for Samtidskunst
Erhvervelse af Jens Haaning, Middleburg Summer 1996, 1996.
Støttet med 100.000 kr.

Nationalmuseet
Erhvervelse af en samling nutidige navajo-tæpper vævet af familien Whitehair fra Navajo-reservatet til Etnografisk Samling.
Støttet med 25.000 kr.

Statens Museum for Kunst
Erhvervelse af Haim Steinbach, Dancer with raised right foot, 2011.
Støttet med 180.000 kr.

Puljen til løbende formål - Kompetencegivende efteruddannelse

Naturama
Master i teaterpædagogik/ledelse i performance ved Odsherred Teaterskole - Scenekunstens udviklingscenter.
Støttet med 30.000 kr.

Sorø Kunstmuseum
Diplomuddannelse i ledelse i kunst og kultur ved Scenekunstens udviklingscenter og University College Sjælland.
Støttet med 33.300 kr.

Statens Museum for Kunst
Diplomuddannelse i Kunst- og kulturlederuddannelse ved Scenekunstens udviklingscenter og University College Sjælland.
Støttet med 46.000 kr.

Puljen til løbende formål - International erfaringsudveksling

Energimuseet
Deltagelse i CIMUSETs konference.
Støttet med 11.807 kr.

Energimuseet
Deltagelse i ICOMs årsmøde.
Støttet med 7.018 kr.

ICOM Danmark
Mødedeltagelse i ICOM Nord, Advisory Committee og Disaster Relief Task Force.
Støttet med 60.956 kr.

Kvindemuseet i Danmark
Deltagelse i ICOM møder.
Støttet med 22.000 kr.

Museet for Samtidskunst
Deltagelse i konferencen AAM Meeting and Expo Seattle.
Støttet med 18.500 kr.

Museum Lolland-Falster
Syltholm - international tværfaglig workshop og seminar.
Støttet med 41.375 kr.

Museum Nordsjælland
Deltagelse i Nordic Tag Stockholm 2014.
Støttet med 5.447 kr.

Nationalmuseet
Deltagelse i det 5. bestyrelsesmøde i ICOM-CC.
Støttet med 10.305 kr.

Nationalmuseet
Deltagelse i ICOMs årsmøde, Advisory Board, og ICOMs sekretariatsmøde.
Støttet med 9.700 kr.

Nationalmuseet/Musikmuseet
Deltagelse i ICOMs årsmøde.
Støttet med 5.941 kr.

Nationalmuseet – Musikmuseet
Deltagelse i CIMCIM (ICOM) konference.
Støttet med 12.325 kr.

Odense Bys Museer
Deltagelse i The International Conference on the Inclusive Museum.
Støttet med 40.500 kr.

Odense Bys Museer
Deltagelse i konferencen EAA 2014.
Støttet med 12.501 kr.

Sorø Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst
Deltagelse i The International Conference on the Inclusive Museum.
Støttet med 56.000 kr.

Sorø Kunstmuseum
International erfaringsudveksling med Audience Europe Networks (AEN)
Støttet med 9.500 kr.

Statens Museum for Kunst
Deltagelse i ICOM-CC’s internationale ATSR konference Sources on Art Technology.
Støttet med 7.656 kr.

Statens Museum for Kunst
Deltagelse i konferencen Communicating the Museum.
Støttet med 30.500 kr.

Statens Museum for Kunst
Deltagelse i konferencen American Alliance of Museums (AAM).
Støttet med 17.393 kr.

Sydvestjyske Museer
Deltagelse i INTERCOM 2014.
Støttet med 11.500 kr.

Teknisk Museum
Deltagelse i ICOM CECA National Correspondents Meeting.
Støttet med 2.281 kr.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Mødedeltagelse i The Working Group on Underwater Cultural Heritage of the Baltic Sea States.
Støttet med 4.337 kr.

Puljen til samlingsvaretagelse

Museum Vestfyn
Samlingsgennemgang af magasiner på Hjemstavnsgården og i Dærup med henblik på at kvalificere og fokusere samlingerne i overensstemmelse med museets nye arbejdsgrundlag.
Støttet med 204.000

Københavns Museum
Samlingsgennemgang af i alt 950 m2 magasin, som blandt andet skal ses i lyset af ønsker om etablering af nye magasinforhold.
Støttet med 210.000

Museet for Thy og Vester Han Herred
Gennemgang og forbedring af opbevaring af museets samlinger med det perspektiv for øje, at samlingerne skal kunne flyttes til et forventet kommende fællesmagasin.
204.000

Museet på Sønderskov
Samlingsgennemgang af kompaktmagasin på Museet på Sønderskov.
Støttet med 204.000

Odense Bys Museer
Gennemgang af Mediemuseets samling med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen. Gennemgangen er målrettet genstande med forsknings- og formidlingsmæssig værdi i relation til museets ansvarsområde og faglige profil.
Støttet med 204.000

Horsens Museum
Indkøb af anoxiakammer til skånsom bekæmpelse af skadedyr i museumsgenstande på Fælles Museumsmagasiner i Vejle.
Støttet med 500.000

Naturhistorisk Museum
Revision af Naturhistorisk Museums samling af frosne pattedyr med henblik på identifikation af præparater med videnskabelig og formidlingsmæssig værdi
Støttet med 204.000

Puljen til erhvervelser

Museum Sønderjylland – Brundlund Slot
Erhvervelse af fem værker af Mette Winckelmann fra perioden 2008-13.
Støttet med 182.000 kr.

Statens Museum for Kunst
Erhvervelse af Gunnar Aagaard Andersen, ORD, 1964-65.
Støttet med 170.000 kr.

Museet for Samtidskunst
Erhvervelse af Guerilla Girls, Portfolio Compleat 1985-2012, 2012.
Støttet med 65.000 kr.

Sorø Kunstmuseum
Erhvervelse af Robert Barry, It has a beginning…, 1971.
Støttet med 130.000 kr.

Fuglsang Kunstmuseum
Erhvervelse af Valdemar Schønheyder Møller, Solen i granskoven, uden årstal.
Støttet med 25.000 kr.

Museet for Varde By og Omegn
Erhvervelse af privat ravsamling.
Støttet med 150.000 kr.

HEART – Herning Museum of Contemporary Art
Erhvervelse af syv værker af Thierry Geoffroy (Colonel) fra perioden 1998-2011.
Støttet med 139.000 kr.

KØS – Museum for kunst i det offentlige rum
Erhvervelse af gipsmodel af Elmgreen & Dragset, Han, 2012.
Støttet med 150.000 kr.

Gl. Estrup - Herregårdsmuseet
Erhvervelse af konkyliesamling oprindeligt stammende fra Hvedholm Slot. Erhvervelsen indgår i et større projekt om formidling af herregårdskulturens udvikling i begyndelsen af 1800-tallet.
Støttet med 38.000 kr.

Pulje til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren

Vesthimmerlands Museum (i samarbejde med 7 museer og 6 forvaltninger)
”Museumsundervisning for børn med særlige behov – netværk, kompetenceudvikling, læringsteori og effektmåling”
Støttet med 1.659.000 kr.

Horsens Museum
”Demokrati & demokratisering – læringsprocesser i samfundet, klasseværelset og museet”
Støttet med 453.750 kr. 

Storm P Museet
"Fortid, Nutid, Fremtid – Museer, humor og plejesektoren"
Støttet med 629.000 kr.

Arbejdermuseet
”Unge stemmer - valgfag til udskolingen om demokrati og medborgerskab”
Støttet med 755.000 kr.

BRANDTS
“BRANDTS - Connecting Art and Vocational Education.
Museet som lærings-, oplevelses- og dialogpartner I erhvervs-, produktions- og fagskolernes undervisning og udviklingsarbejde”
Støttet med 775.000 kr. 

Puljen til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse

Limfjordsmuseernes Samvirke, Lemvig Museum
”Kulturarvsudvikler til Limfjordsmuseernes Samvirke”
Seks museer i Limfjordsmuseernes Samvirke går sammen om at ansætte en kulturarvsudvikler til at styrke museernes samarbejde om forskning. Museerne stiler efter på sigt at kunne uddanne og ansætte forskere til at varetage forskningsopgaver på tværs af og i samarbejde med de enkelte museer.
Støttet med 350.000 kr.

Greve Museum
”Fusionering af to sjællandske bevaringscentre”
Museum Vestsjælland og Museum Sydøstdanmark er dannet ved en fusion af en lang række museer, og med fusionen af de to sjællandske bevaringscentre videreudvikles dette samarbejde og en faglig og strukturel udvikling af museumsområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Middelfart Museum
”Udvikling af center for psykiatriens historie”
Målet er at etablere et psykiatrihistorisk center, der integrerer museumsvirksomhed, historisk forskning og information om nutidige  problemstillinger i psykiatrien. Med centret sættes psykiatrien ind i en større samfundsmæssig kontekst.
Støttet med 250.000 kr.

Museumstjenesten
”Den erhvervsdrivende fond Museumstjenesten”
Museumstjenesten står for tidsskriftet Danske Museer, der er et væsentligt informations- og kommunikationsredskab for de danske museer.
Støttet med 300.000 kr.

Nationalmuseet
”Velfærdsstatens kulturarv”
Kræfterne samles i et tværmusealt netværk, der skal fokusere på forskning og indsamling af velfærdsstatens materielle kulturarv. Først og fremmest skal netværket bidrage til forskning på museerne.”
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
”Danske Museers Efteruddannelse (DME). Faglig og professionel udvikling af de danske museer”
Projektet understøtter museernes arbejde med efteruddannelse, kompetenceudvikling og netværksdannelse i den danske museumsverden.
Støttet med 1.800.000 kr.

Museet for Varde By og Omegn
”De Jyske Konserveringscentres fremtid”
Der forberedes en fusion af to eller flere af de jyske konserveringscentre for derigennem at fremme en faglig og strukturel udvikling af museumsområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
”Internationalt formidlingsseminar 2014”
Det årlige formidlingsseminar bidrager væsentligt til at udvikle museernes formidling.
Støttet med 126.000 kr.

Puljen til styrkelse af forskerkompetencer

Sorø Kunstmuseum
"Den spekulative realisme som nyt forskningsfelt i udstillingssammenhæng, metodisk og kuratorisk"
Støttet med 137.000 kr.

Energimuseet

"Energihistorie, en historiografisk undersøgelse"
Støttet med 178.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum
"Mellem institution og livspraksis - en gentænkning af museet som mulig katalysator for integrationen af kunst og virkelighed"
Støttet med 115.500 kr.

Arbejdermuseet
"Dress Code - ensartet arbejdstøj"
Støttet med 240.000 kr.

Skanderborg Museum
"Historisk arkæologi i København med særlig vægt på affald som kilde"
Støttet med 168.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune
"Færdiggørelse af ph.d.-projekt. Koncentrationslejren Husum-Schwesing. Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur"
Støttet med 183.232 kr.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)