Støttede projekter 2015

Projekter støttet med midler fra den strategiske udviklingspulje, 2015

Puljen til løbende formål - Hastende erhvervelser

Den Hirschsprungske Samling , erhvervelse af P.S. Krøyer, Storm Hornbæk, 1891. Støttet med 150.000 kr.

ARoS, erhvervelse af Vilhelm Bjerke-Petersen, Surrealistisk Komposition, 1934. Støttet med 100.000 kr.

Skovgaard Museet, erhvervelse af T. Th. Lundby-maleri. Støttet med 150.000 kr.

Nationalmuseet, erhvervelse af buste af møntmester Freund. Støttet med 36.000 kr.

MuseRum, erhvervelse af Hans Smidt-maleri. Støttet med 30.000 kr.

Østfyns Museer - Johannes Larsen Museet, erhvervelse af Johannes Larsen-maleri. Støttet med 75.000 kr.

Skagens Museum, erhvervelse af Viggo Johansen-maleri. Støttet med 100.000 kr.

Ny Carlsberg Glyptotek, erhvervelse af Degas-pastel. Støttet med 200.000 kr.

De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, erhvervelse af Jens Juel-maleri. Støttet med 150.000 kr.

Moesgaard Museum, erhvervelse af jagtportræt af Emil von Holstein-Rathlou. Støttet med 175.000 kr. 

M/S Museet for Søfart, erhvervelse af maleri af te-vejning i Canton, 1783. Støttet med 250.000 kr.

ROMU - Roskilde Museum, erhvervelse af interiør fra Ayasofya-moskéen i Roskilde. Støttet med 58.000 kr.

Museum Sydøstdanmark, erhvervelse af Kähler-alter fra Blågårds Kirke. Støttet med 110.000 kr.

Puljen til løbende formål - Kompetencegivende efteruddannelse

Frederiksbergmuseerne, Master i Public Governance. Støttet med 40.000 kr.

J.F. Willumsens Museum, Diplom i ledelse. Støttet med 40.000 kr.

Nationalmuseet, Diplom i marketing. Støttet med 40.000 kr.

Viborg Museum, Fleksibel diplomuddannelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Støttet med 40.000 kr.

Statens Museum for Kunst, Master i Organisationspsykologi. Støttet med 40.000 kr.

Odense Bys Museer, Master i Offentlig Ledelse. Støttet med 40.000 kr.

Puljen til løbende formål - international erfaringsudveksling

Nationalmuseet, deltagelse i ICOM-møde i London. Støttet med 4.400 kr.

Nationalmuseet, deltagelse i ICOM-møder i Paris og Stockholm. Støttet med 20.200

Nationalmuseet, deltagelse i konferencen Preserving Archaeological Remains in situ (PARIS5) i Kreuzlingen, Schweiz. Støttet med 20.000 kr.

Museum Midtjylland, Stone Age Bog Group: Internationalt seminar ved Femern Bælt og Star Carr. Støttet med 50.000 kr.

Give-egnens Museum, afholdelse af international konference om Elevdesign. Støttet med 49.500 kr.

M/S Søfart, deltagelse i European Museum of the Year award 2015. Støttet med 6.560 kr.

Nationalmuseet, deltagelse på XIX INQUA Congress 2015 i Japan. Støttet med 17.365 kr.

Energimuseet, deltagelse i ICOM-møde i Paris. Støttet med 7.665 kr.

Odense Bys Museer, Bebyggelseskontinuitet og stednavne - international tværfaglig workshop og netværksmøde. Støttet med 25.000 kr.

Sorø Kunstmuseum, deltagelse i ICOM-møde i Washington. Støttet med 17.900 kr.

Museet for Samtidskunst, deltagelse i ICOM-møde i Washington. Støttet med 17.900 kr.

Naturama, deltagelse med oplæg på Ecsite 2015, Trento Italien. Støtte med 10.909 kr.

Statens Museum for Kunst, Symposium i anledning af digitalisering af Horst Gersons bog om nederlandsk kunst i Danmark. Støttet med 15.000 kr.

Kvindemuseet, ICOM-møde i Paris. Støttet med 8.100 kr.

Teknisk Museum, ICOM-CECA-møde i Washington. Støttet med 17.900 kr.

Greve Museum, deltagelse i EuroNoise 2015. Støttet med 12.050 kr.

Nationalmuseet, ICOM-CECA-møde i Washington. Støttet med 17.900 kr.

Nationalmuseet - Musikmuseet, ICOM-CIMCIM i Paris. Støttet med 5.767 kr.

Dansk ICOM, ICOM Annual Meeting og Advisory Board. Støttet med 5.800 kr.

Louisiana, Internationalt symposium: Between the Discursive and the Immersive. Støttet med 120.000 kr.

Nationalmuseet - Musikmuseet, ledelse af CIMCIM-møde i Rusland. Støttet med 9.047 kr.

Odense Bys Museer, ICLM-bestyrelsesmøde i Dubrovnik. Støttet med 4.491 kr.

Dansk ICOM, Nordisk seminar og ICOM Nordisk møde. Støttet med 79.500 kr.

Energimuseet, deltagelse i CIMUSETs årlige konference i Krakow. Støttet med 6.565 kr.

Greve Museum, deltagelse med oplæg i CAMOC international konference 2015. Støttet med 17.600 kr.

Svendborg Museum, konferencedeltagelse med oplæg til 17th International Congress for Maritime Museums (ICMM) i Hong Kong. Støttet med 14.460 kr.

Statens Museum for Kunst, udveksling med Whitney Museum. Støttet med 26.600 kr.

Designmuseum Danmark, CIETA-rådsmøde og konference i Berlin. Støttet med 5.704 kr.

Statens Museum for Kunst, konferencedeltagelse med oplæg på The Future of Museum and Gallery Design i Hong Kong. Støttet med 12.000 kr.

Statens Museum for Kunst, konferencedeltagelse med oplæg på Museum Computer Network i Minneapolis. Støttet med 17.984 kr.

Dansk ICOM, fælles museumskonference med ICOM Nord og ICOM Tyskland. Støttet med 3.810 kr.

Kvindemuseet, deltagelse i ICOMs branding-workshop og møde i Executive Council. Støttet med 6.200 kr.

Odense Bys Museer, deltagelse med oplæg i Nordic Immigration in the Pacific Northwest Conference i Seattle. Støttet med 19.500 kr.

Museum Sydøstdanmark, Nordic Utility Glass Conference 2016. Støttet med 31.775 kr.

Nationalmuseet, Internationalt lak-seminar. Støttet med 35.000 kr.

Puljen til samlingsvaretagelse

Museum Sønderjylland får tilskud på 500.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Arbejdermuseet får tilskud på 204.000 kr til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museum Amager får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 279.625 kr. til en omlægning fra analog til digital samlingsregistrering

Københavns Museum får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Moesgård Museum får tilskud på 317.000 kr. til en omlægning fra analog til digital samlingsregistrering.

Museum Sydøstdanmark får tilskud på 350.000 kr. til en samlingsgennemgang og konvertering fra en lokal database til Regin.

Museum Østjylland får tilskud på 378.742 kr. til et fællesmusealt bevaringsprojekt. Der knyttes den betingelse til tilsagnet, at resultaterne formidles fx i forbindelse med  ICOM CC får tilskud på Kbh 2017.

Viborg Museum får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Frederiksbergmuseerne får tilskud på  275.000 kr. til omlægning fra analog til digital samlingsregistrering med henblik på indberetning til Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. 

Statens Museum for Kunst får tilskud på  638.789 kr. til et relevant fællesmusealt bevaringsprojekt. Der knyttes den betingelse til tilsagnet, at andre interesserede kunstmuseer inddrages i projektet.

Vendsyssel Historiske Museum får tilskud på  204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Odense Kommunes Museer får tilskud på  204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museum Vestfyn får tilskud på  204.000 kr. til en samlingsgennemgang,der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune får tilskud på  531.650 kr. til et fællesmusealt bevaringsprojekt, der kommer museumsverdenen bredt til gode.
Projektet er vigtigt, fordi det omfatter metodeudviklingsprojekt med D-mannitol i stedet for PEG, der kan forkorte procestid- og omkostninger ved konservering af vanddrukkent træ med samme eller bedre kvalitet i det færdige resultat.

Der er endnu ikke gennemført et fuldskala projekt med forskellige trætyper med og uden metaller og med forskellige genstandsstørrelse – heller ikke internationalt. Der er således brug for at gennemføre et kontrolleret projekt i fuld skala for at evaluere metoden og dens fordele og eventuelle ulemper, før det kan anbefales at anvende metoden i den almindelige produktion og konservering af vanddrukkent træ.

Puljen til erhvervelser

Museum Horsens – Horsens Kunstmuseum, erhvervelse af Michael Kvium, One of those days, 2014. Støttet med 300.000 kr.

ARKEN – Museum of Modern Art, erhvervelse af Jeppe Hein, Modified Social Bench U, 2008. Støttet med 75.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum, erhvervelse af Skeel & Skriver, Dråber der falder i vand, 2005. Støttet med 200.000 kr.

Vejen Kunstmuseum, erhvervelse af specialindbinding af bogen Hero og Leandros, 1899. Støttet med 40.000 kr.

Skovgaard Museet, erhvervelse af P.C. Skovgaard, Parti fra Napolibugten, 1854. Støttet med 140.000 kr.

Sorø Kunstmuseum, erhvervelse af Lea Porsager, How to program and use T-F, 2013. Støttet med 150.000 kr.

Vejen Kunstmuseum, erhvervelse af Jens Lund, Sakuntala, 1900. Støttet med 40.000 kr.

Pulje til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren

J.F Villumsens Museum og Roskilde Museum indgår tværfagligt udviklingssamarbejde får at arbejde med sprogstimulering til dagtilbudsbørn og indskolingsbørn. 890.000 kr.

"Museet som læringsrum for sprogstimulerende undervisning i dagtilbud og indskoling"
Over en 2-årig periode vil J.F. Willumsens Museum, ROMU-Roskilde Museum (afd. Frederikssund Museum) og bibliotekerne i tæt samarbejde med Udviklingscenter for børn og børnekultur arbejde med udviklingen af nye undervisningsmetoder, samarbejdsformer og undervisningsmaterialer målrettet undervisningen af børn med sprogvanskeligheder i alderen 5-8 år. Projektet vil have særlig fokus, hvorledes visuelle og sanselige processer kan styrke den sprogstimulerende undervisning.

Vikingeskibsmuseet og Museum Lolland-Falster indgår samarbejde om formidling af marinearkæologen gennem inddragelse af unge i udviklingen af indholdet til udstillingen. 600.000 kr.

"Det marinearkæologiske Eksperimentarium – udvikling af udstilling og undervisning"
Med afsæt i udstillingen ”marinearkæologisk Eksperimentarium” ønsker Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet at undersøge og eksperimentere med, hvordan man kan lave inkluderende, social, digital og relevant faglig læring om marinearkæologi til elever fra grundskolen. Museerne vil inddrage elever og lærere i en 3-årig proces omkring udviklingen af udstilling og undervisning om marinearkæologi.

Svendborg Museum/Forsorgsmuseet og Horsens Museum/Fængselsmuseet indgår samarbejde om udviklingen af dilemma-spillet ”Fattiggård og Fjendeland” for udskolingen gennem en omfattende brugerinddragelse. 758.000 kr.

"Fattiggård eller fjendeland?"
Udvikling af et digitalt dilemma-spil til udskolingsklasser, hvor et tværinstitutionelt samarbejde ml. Forsorgsmuseet, Horsens Museum, Svendborgs kommunes 11 folkeskoler samt skoleafdelingen, Nationalt Videncenter for historie og kulturarvsformidling understøtter , forsker i og styrker samarbejdsmulighederne mellem museer og folkeskole.

Industrimuseet, Viborg Museum og Gasmuseet indgår 3-årigt samarbejde for udbygge, udvikle og forankre partnerskabsmodellerne mellem skoler og museer gennem Adoptionsklasser. 900.000 kr.

"Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer – AKSOM"
Projektet AKSOM skal udvikle samarbejdsmetoder i lærende partnerskaber mellem skoler og museer. Samarbejder sig om en eller flere klasser, som adopteres af partnerskabernes museer. Første del af AKSOM organiseres som aktionsforskning med tanke på at ændre samarbejdspraksis, både hos deltagerne og på sigt hos andre museum-skole partnerskaber. Deltagere er tre museer og tre folkeskoler i Horsens, Viborg og Hobro. Projektet har hjemsted på Danmarks Industrimuseum.

Frederiksbergmuseerne/Storm P, Museet for Dansk Bladtegning og Københavns Sprogcenter indgår samarbejde om udvikling af sprogundervisning gennem humor, satire og ansættelser på museet. 400.000 kr.

"Katten har fået kyllinger!"
Humor og satire er på en gang et fænomen, der samler og adskiller mennesker – og sjældent mere aktuelt end nu. Nærværende tværmuseale projekt ønsker at indgå i en fremadrettet dialog vha. interkulturel udveksling i et samarbejde udenlandske borgere fra Københavns Sprogcenter. Gennem workshops vil deltagerne indsamle, udvælge og perspektivere eksempler på international humor og satire udtryk verbalt, illustreret eller performet.

Furesø Museerne, Museum Nordsjælland og Helsingørs Bys museer indgår tværfagligt og tematisk samarbejde om kulturmøder og migration. 394.000 kr.

"Kultur på vej!"
Kultur på vej skaber fire undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder sammen om, hvordan mobilitet skaber kulturmøde og påvirker lokalområdet fysisk og kulturelt. Forløbene målrettes undervisningen i historie på hhv. 3-4. klassetrin, 5-6. klassetrin, 7-9 klassetrin og i gymnasiet. Undervisningsmaterialet består af en kildesamling samt et workshopforløb med de deltagende museer. Desuden udgives to akademiske artikler, der formidler hhv. det metodiske forskningsprojekts resultater og de pædagogiske refleksioner over projektet.

Herregårdsmuseet Gl. Estrup, Museet på sønderskov og 2 lokale gymnasier indgår nye partnerskaber – bla. gennem jobswops. 408.000 kr

"Partnerskaber på tværs!"
Partnerskaber på tværs er et pilotprojekt udformet som et forpligtende og formaliseret lærende partnerfællesskab mellem Gl. Estrup, Paderup Gymnasium, Museet på Sønderskov og Vejen Gymnasium, hvor grænserne mellem faggrupperne og institutionerne overskrides og udviskes med det formål at være forbillede for lignende formaliserede partnerskaber på nationalt såvel som internationalt plan i kraft af, at projektet er et videreudvikling af partnerfællesskaberne i Intrface. Ph.d. Sally Thorhauge bidrager som facilitator via sine forskningsresultater på området.

Den Hirschsprungske samling og David Samling sætter fokus på tværkulturelle perspektiver. 500.000 kr.

"Tværkulturelle perspektiver på kunst og kultur"
Den Hirschsprungske samling og Davids samling vil i samarbejde udvikle nye formidlingsgreb til samlingerne og sætte tværkulturelle perspektiver på ældre dansk og islamisk kunst. Formålet er at udvikle digitalt støttede læringstiltag, der sikrer inklusion af brugerne med forskellige kompetencer, og at styrke den interkulturelle dialog i brugernes møde med forskellige kunsttraditioner.

Puljen til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse

Viborg Museum og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Samfundsstrukturen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab og formidling af viden. Støttet med 100.000 kr.

Louisiana, SMK, ARKEN, ARoS, Trapholt og KUNSTEN
Udvikling af en begrebsramme for kunstformidlingens arbejde med kunstneriske eksperimenter og praktiske øvelser på kunstmuseerne. Støttet med 200.000 kr.

Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland, Ringkøbing Skjern Museum og Varde Museum
Museernes rolle i udviklingen af kystturismen. Støttet med 300.000 kr.

Frilandsmuseet, Nationalmuseet; Den Fynske Landsby, Odense Bys Museer og Frilandsmuseet Hjerl Hede, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Udvikling og fornyelse af frilandsformidling. Støttet med 100.000 kr.

Vesthimmerlands Museum, Museum Lolland-Falster, Ringkøbing-Skjern Museum, Landbrugsmuseet Gl. Estrup, Lemvig Museum, Museum Sønderjylland og Museum Thy
Kortlægning af forandringsprocesser i landsbyens fysiske og mentale rum efter 1970 - en metodeudvikling til kap. 8-arbejdet Støttet med 300.000 kr.

Museum Midtjylland og Moesgaard Museum
Nybearbejdning og fortolkning af geofysiske data. Støttet med 100.000 kr.

Museumstjenesten
Tidsskriftet Danske Museer og udvikling af tidsskriftets hjemmeside. Støttet med 300.000 kr.

Puljen til styrkelse af forskerkompetencer

Det er givet 268.000 kr. i støtte til Københavns Museum til publicering af tre artikler:

”Københavnske kvinder på kanten. Vilkår og strategier”,

”Københavnske kvinder på kanten. Hushold og (u)myndighed”

”Materialitet. Arkivalier og fund – komplementære kilder til Københavns historie.”

Nordjyllands Historiske Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet En analyse af statens og samfundets opretholdelse og overlevelse under den kolde krig, set med udgangspunkt i Regeringsanlæg Vestdanmark.

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund Slot har fået tilskud på 34.000 kr. til at forske i O.D. Ottesen.

Skovgaard Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Hvorfor vil du danse efter franskmændenes fløjter?

Ringkøbing-Skjern Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Fra købsstad og opkomling til moderne provinsbyer - en sammenlignende undersøgelse af Ringkøbings og Skjerns udvikling 1870-1920.

Forskervurderinger: I 2015 er der blevet forskervurderet fire videnskabelige medarbejdere inden for arkæologi og en inden for kunsthistorie.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)