Museumsvedtægter

Institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal udarbejde vedtægter for deres virksomhed.

Statsanerkendte museers vedtægter skal udarbejdes efter bestemmelserne om vedtægter i museumsloven og i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vedtægterne skal godkendes af museets offentlige hovedtilskudsyder.

Museets ansvarsområde skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et sæt standardvedtægter, som museerne kan bruge til udformningen af deres egne vedtægter.

Standardvedtægter for statsanerkendte museer.

Ved vedtægtændringer: Hvad skal museet gøre?

Hvis ændringerne berører museets ansvarsområde, skal museet rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, allerede når der foreligger et udkast til nye vedtægter.

Godkendelse af vedtægtsændringer

  • Vedtægtsændringer skal godkendes af museets bestyrelse samt af museets hovedtilskudsyder. I de tilfælde, hvor staten er museets hovedtilskudsyder, skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende de samlede vedtægter.

  • Slots- og Kulturstyrelsen skal i alle tilfælde godkende museets ansvarsområde og bestemmelser om museets ophør.

  • Alle nye vedtægter sendes i deres endelige form til Slots- og Kulturstyrelsen.

Standardvedtægter

Til brug for museets arbejde med ændring af vedtægterne har styrelsen udarbejdet et sæt standardvedtægter, der kan downloades fra hjemmesiden.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)