Klager over højskoleophold

Du kan ikke klage til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en konkret afgørelse, som en højskole måtte træffe.
Foto: Folkehøjskolernes Forening.

Styrelsen er ikke klageinstans i forhold til konkrete afgørelser, som en højskole måtte træffe. En højskole er en fri skole, og det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, hvortil man kan klage, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet.

Legalitetstilsyn

Styrelsen fører alene et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vil sige, at der føres  tilsyn med, at en godkendt højskole overholder lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i medfør af loven. Det drejer sig primært om tilsyn med overholdelse af lovens krav til undervisningen og samværet på skolerne og betingelserne for tilskud. Det kan nævnes, at der ikke fra centralt hold er fastsat regler om for eksempel bortvisning af elever. 

Tilsynssager

Styrelsen kan således indlede en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse, oplysning eller lignende, der vedrører skolens overholdelse af reglerne i Lov om folkehøjskoler.  Ved et tilsyn kan styrelsen udstede påbud til en skole, der kan indebære tilbagebetaling af modtaget statstilskud eller betingelser for ændringer i måden, skolen forvaltes på.  

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)