Skemaer og vejledninger

Her kan du finde vejledninger og skemaer til administration af folkehøjskoler

Generelle vejledninger

Vejledning om åbne kurser på folkehøjskoler

Betingelser for afvikling af godkendte kurser på en folkehøjskole er bl.a., at kurset er åbent for alle. 

Vejledning om folkehøjskolers indholdsplaner

Hvordan skal undervisningen afvikles, og hvad skal den indeholde. 

Vejledning i udformning af værdigrundlag

Hver skole skal have sit eget værdigrundlag.

Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler

Der kan ydes støtte til elever med funktionsnedsættelse/handicaps, der går på højskole. 

Vejleding om samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Det er muligt for en højskoleelev at modtage kompetencegivende og prøveforberedende  undervisning på en anden undervisningsinstitution. 

Vejleding om godkendelse af nye folkehøjskoler

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at blive godkendt som en ny folkehøjskole. 

Økonomi

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler

Skema ved ændringer af stamoplysninger skal også sendes til folkehoejskoler@remove-this.slks.dk

Opdateret 16. april 2021